Zabytki Oleśnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop<> 1 kwietnia 2009 rok

Bazylika2
Bazylika2.jpg