Zabytki Oleśnicy - niekonwencjonalnie <> Malował F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

bazylika
bazylika.jpg