Zabytki Olesnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

dworzec
dworzec.jpg