Zabytki Olesnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

herb Piastow
herb Piastow.jpg