Zabytki Oleśnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

sw. Krzysztof
Św. Krzysztof.jpg