Zabytki Oleśnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

wieza_cisnien
wieża_ciśnien.jpg <>Wzór: foto Wiesława Mazurkiewicza