Zabytki Oleśnicy - niekonwencjonalnie <> Malowal F. Szop <> 1 kwietnia 2009 rok

zamek z gory
zamek z góry.jpg Wzór: foto Zbigniewa Podurgiela