Widok z planu Wernera

4 - Kościoły NMP i św. Jerzego; 18 - Dom wdów; 19 - Szpital przykościelny;
20 - Targ mięsny; Obok Bramy Mariackiej widoczny staw istniejący do ok. 1970 r.