Zamek Olesnicki. Stan w 1965 r. / róg skrzyd³a pó³nocnego zewn¹trz i ³¹cznika zamek-pa³ac

2017-10-12

Previous Home Next

róg skrzyd³a pó³nocnego zewn¹trz i ³¹cznika zamek-pa³ac

róg skrzyd³a pó³nocnego zewn¹trz i ³¹cznika zamek-pa³ac.jpg