E-mail wysłany do Burmistrza J. Bronsia. 2 czerwiec 2004 r. Odpis do Danuty Brylowskiej DŻS PiMBP

Wnioski z referatu na temat Symboliki Miejskiej

Słuszny jest pogląd Pana Burmistrza, że w wielu wydawnictwach logo Oleśnicy winno zastępować herb miasta. Ale i to logo nie może być używane w małych wymiarach. Będzie ono niezrozumiałe, jeśli nie będzie widoczny na nim stylizowany napis "Oleśnica".

Z poważaniem

Marek Nienałtowski