Edward Niczypor - fotografik i nauczyciel
Na zaproszenie E. Niczypora - Józef Milka prezes Federacji Klubów Amatorskich w Polsce
pokazuje swoje osiągnięcia członkom pracowni fotograficznej w oleśnickim MDK. Luty 1973 r.

Home Next

J. Milka