Edward Niczypor - fotografik i nauczyciel
Wystawa autorska "Zabytki Oleśnicy" z okazji Dni Oleśnicy. Maj - czerwiec 1980 r. w witrynie Ośrodka
Społeczno-Wychowawczego "Korelat" przy ob. ul. 3 Maja.
Previous Home Next

Wystawa Dni Olesnicy2