Edward Niczypor - fotografik i nauczyciel
Wycieczka młodych fotografików do Prasowych Zakładów Graficznych we Wrocławiu. 16.04. 1986 r.
Previous Home

Zak³ady Prasowe