6. Dawny kościół św. Wawrzyńca, zburzony w czasie wojny trzydziestoletniej, robi wrażenie kaplicy ze sygnaturką, Kościół ten znajdował się poza murami miasta (dzisiaj róg ul. Lwowskiej i ul. M. C. Skłodowskiej).

7. Kościół NMP i św. Jerzego - na sztychu widać szczyty dachów obu połączonych kościołów, a galeria wieży zwieńczona jest renesansową attyką, która u Meriana występuje tylko w tym jednym miejscu,

8. Dom Wdów (Konventgebäude),

9. Budynek prepozytury,

13. Brama Mariacka,

18. Schies Anger - Miejski Dom Strzelecki - przed Bramą Mariacką