Opis gotyckiego zamku

Najstarszy, znany tylko w części opis zamku pochodzi z zaginionego urbarza z 1521 r. i cytowany w skrócie był przez H. Lutsch'a. Jest to dokument bardzo cenny, gdyż opisuje zamek jeszcze gotycki, taki jaki odziedziczyli Podiebradowie po Piastach.

Mówi on o 11 izbach mieszkalnych, czterech reprezentacyjnych sklepionych wnętrzach, o jednej większej i jednej mniejszej kuchni oraz o dwu spiżarniach. Te pomieszczenia nie były prawdopodobnie sklepione. Osobno przy wieży, znajdowała się sklepiona kaplica zamkowa, obok izba pisarza. Nie brak było pomieszczeń czysto gospodarczych. W dwu takich samych małych izdebkach mieściły się: w jednej piekarnia, w drugiej piwowarnia. Były także izba do przechowywania zbroi i kilka pomieszczeń stajennych.

Na moście nad fosą znajdowała się brama z izdebką dla straży. Przed zamkiem, ale naturalnie w obrębie granic fosy, mieścił.się spichlerz, dalsze stajnie, szopa na siano a także serownia (różni polscy autorzy podają nieco odmienne tłumaczenie tekstu).

Jak widać z powyższego, zamek piastowski był wyposażony we wszystko, co do życia dworu w tych czasach mogło być potrzebne.

Wytyczony w XIV w. zarys przestrzenny całości zabudowy zamkowej był tak rozległy, że stał się podstawą dla całej późniejszej, renesansowej już rozbudowy.