Sztych Wernera z 1736 r.

O dacie powstania sztychu można sądzić po braku na nim kościoła katolickiego (Św. Trójcy) wybudowanego po 1744 r. Sztych ten jest także użyty do ilustracji mapy księstwa Oleśnickiego.

Pojawia się na nim Dom Wdów oraz kościół św. Salvatora zamiast zbrojowni. Przedstawienie stawu znacznie odbiega od innych sztychów. Most zamkowy (zwodzony na połowie długości) jest bardzo długi. Obecna trawiasta skarpa przy zamku jest jakby zbudowana z cegieł. Na poziomie wody znajduje się dziwna budowla z cegły - jakby bastion lub młyn (skąd bieżąca woda do napędu koła?). Na sztychu znajduje się Herb Oleśnicy. Jest przedstawiony w innej postaci - pokazano hełm z klejnotem, ale bez labrów.

Wycinki z powyższego sztychu

Kościół św. Mikołaja. Przy nim szpital (przytułek).
11. Brama Wrocławska (dawna), 12. Most zamkowy przez staw, 13. Foluszarnia napędzana wodą z rzeki, 14. Kościół św. Anny, 15. Ptaszarnia, 16. Park. Późniejsza Bażanciarnia. 17. Dom letni w parku (wypoczynkowy). Z tyłu widoczne wzgórza, gdzie sadzono winogrona.

Opis poszczególnych budowli oparto na artykule Wernera Carusa z Oelser heimatblatt nr 167 z 1966 r.