Fortyfikacje miejskie (Ziębice)

Autor zdjęć - Krzysztof Tomaszewski (Ziębice)

IM000376 IM000599 IM000802
IM001193 IM001424 IM004538
IM004539 IM004540 IM004541
IM004542 IM004543 IM004544
IM004545 IM004546 IM004547
IM004550 IM004551 IM004552
brama-paczkowska brama-paczkowska1 zamek

do poprzedniej strony