Marek Nienałtowski
Obraz z ołtarza kościoła NMP i św. Jerzego w Oleśnicy
31.08.2019 r.

Kościół klasztorny dla benedyktynów słowiańskich pod wezwaniem Bożego Ciała (później pod wezwaniem NMP) powstał 21 września 1380 r.

Dlatego 21 września 1880 r. obchodzono 500-lecie jego powstania. Powstała fundacja uroczystych obchodów tego zdarzenia i z tej okazji umieszczono w ołtarzu nowy obraz.

Zakup obrazu wspomógł sumą 150 marek ostatni książę brunszwicko-oleśnicki Wilhelm, mieszkający w Szczodrem (4 lata później zmarł).

Obraz ten miał być kopią obrazu florenckiego malarza Carlo Dolci, który zmarł w 1686 r. Nie napisano gdzie wówczas znajdował się oryginał i jak dokonano kopiowania. Emil Renesse napisał tylko "Stich von Dröhmer", co można zrozumieć, że obraz wykonał Dröhmer. Nie wiadomo, czy to był Hermann Dröhmer (1820-1890), wówczas czynny malarz, grafik i litograf (współpracujący też z polskimi wydawcami litografii).

Nie udało się znaleźć żadnego obrazu Carla Dolci podobnego do tej postaci pokazanej z lewej. Natomiast istniały w tym czasie grawiury, na których widać podobną twarz Jezusa. Być może Dröhmer wykonał kopię twarzy, a pozostałe elementy obrazu domalował. Mam nadzieję, że na ten tekst natrafi historyk sztuki, poprawi moje niefachowe słownictwo i może uzupełni.

Obraz ten zapewne spalił się razem
z ołtarzem 24/25 stycznia 1945 r.

Obraz ołtarzowy powstały w 1880 r. Źródło
 


Literatura
Führer durch die Ölser ev. Kirchen, Emil v. Renesse, Oels 1914


Od autora . Lokacja miasta . Oleśnica piastowska . Oleśnica Podiebradów . Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
. Oleśnica po 1885 r. . Zamek oleśnicki . Kościół zamkowy . Pomniki . Inne zabytk i
Fortyfikacje . Herb Oleśnicy . Herby księstw . Drukarnie . Numizmaty . Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica . Wojsko w Oleśnicy . Walki w 1945 roku . Renowacje zabytków
Biografie znanych osób . Zasłużeni dla Oleśnicy . Artyści oleśniccy . Autorzy . Rysowali Oleśnicę
Fotograficy . Wspomnienia osadników . Mapy . Co pod ziemią? . Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie . Recenzje . Bibliografia . Linki . Zauważyli nas . Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki . Fotografie miasta . Rysunki . Odeszli . Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI . ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI