Odeszli - odsłona poświęcona zmarłym, którzy współpracowali z autorem strony.

Bober Ryszard

Dylewski Ryszard

Niczypor Edward, wywiad z Edwardem Niczyporem przeprowadzony przez Danutę Obrębska-Kubik

Adam Fedorowicz

Danuta Brylowska

Tadeusz Vranic