Witraże z prezbiterium

Fot. Wiesław Mazurkiewicz

Witraże zostały wykonane w 1908 roku w trakcie remontu kościoła po katastrofie budowlanej. Dotychczas nie pokazywano ich pełnych zdjęć i dlatego nie były znane szczegóły widoczne na witrażach.

Z lewej zdjęcia autorstwa Wiesława Mazurkiewicza pokazujące lewy i prawy witraż. Pokazano je na Forum Historii Oleśnicy.

Na powiększeniach widać, że pod głównymi scenami witraży widoczne są odniesienia do Ewangelii: Luc 2, 47 i Joh 12, 13. To oznacza, że przedstawiają one treść zawartą u św. Łukasza i św. Jana. Advena z forum Historii Oleśnicy odszukała i przedstawiła wersy odpowiadające numeracji. Niżej ich treść:

"A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad rozumem i odpowiedziami jego".
"A nazajutrz wielka rzesza, która przybyła na święta, gdy usłyszała, że Jezus zdąża do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, król izraelski.”