Pozostałe zabytki Oleśnicy

Poniżej w tabelce wymieniono zabytki, które nie zostały wyszczególnione na stronie tytułowej jako oddzielne linki.

KOŚCIÓŁ N.P. MARII l ŚW. JERZEGO
Jednym z ciekawszych zabytków w mieście jest kościół p.w. NP Marii i św. Jerzego. Dawniej kwalifikowano go jako jedną, z piękniejszych świątyń w Oleśnicy i jest on fundacją księcia Konrada II Piasta. Stanowi rzadki rodzaj budowli. Dalej >>>

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
Najmłodszym zabytkiem sakralnym w Oleśnicy jest kościół barokowy p.w. św. Trójcy. Budowa tego kościoła zakończona została w 1744 roku. Dalej >>>

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA
Ten mały kościółek prawdopodobnie pochodzi z XIV wieku lub XV. Jakkolwiek nie ma żadnych pewnych wiadomości co do jego powstania, to ma on bardzo ciekawą historię. Pierwotnie była to dwunawowa synagoga w stylu gotyckim.Dalej >>>

RATUSZ MIEJSKI
Pierwszy murowany ratusz był prawdopodobnie wybudowany w połowie XIV wieku. Kroniki z osiemnastego wieku podają, że pierwszy murowany ratusz wybudowano w 1410 roku, lecz nie ulega wątpliwości, iż jego wygląd niczym nie przypominał dzisiejszego i był wybudowany w stylu gotyckim, z wieżą we wschodniej części. Dalej >>>

DOM WDÓW
Naprzeciw kościoła NP Marii i św. Jerzego, u zbiegu ulic Matejki i Kościelnej stoi budynek z drugiej połowy XVII wieku. Pochodzi z fundacji księcia Sylwiusza Fryderyka Nimroda. Dalej >>>

ZABYTKOWE KAMIENICZKI RYNKU
Ślady po najstarszych XVI wiecznych kamiennych domach (kamieniczkach) są jeszcze widoczne w Rynku w piwnicach nr 20, 21 i 49, które były wykonane z kamienia polnego lub kamienia mieszanego z cegłą tzw. gotycką. Dalej >>>

BRAMA CMENTARNA
W 1820-23 r. zaczyna funkcjonować cmentarz miejski przy obecnej ul. Wojska Polskiego. W 1823 r. wybudowano bramę cmentarną - jeszcze nie znamy autora projektu. Zapewne był nim Karl Johann Leyser (twórca m.in. Pomnika Złotych Godów oraz wielu budowli w Pokoju). Dalej >>>

Wykaz zabytków w Oleśnicy (kliknąć pierwszy link i wejść na stronę 53 opracowania).


Od autora Początki miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Würtembergów
Oleśnica w XIX w. Fortyfikacje miejskie Księstwo oleśnickie Herb Oleśnicy
Herb księstwa oleśnickiego Herby Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Inne zabytki
DrukarnieKsiążęce krypty Pręgierz i szubienica Biografie historyczne Pomniki oleśnickie
Wojsko w Oleśnicy Numizmaty Walki o Oleśnicę 1945 r. Renowacje i zamierzenia
Kalendarium
Zasłużeni dla Oleśnicy Oleśniccy artyści Oleśniccy autorzy Inni artyści
Oleśniccy fotograficy Wspomnienia osadników Mapki miasta Zagadki Rozmaitości
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Galeria BibliografiaLinki