Zagospodarowanie Wieży Wrocławskiej -

Czy będzie tam kiedyś ekspozycja muzealna z prawdziwego zdarzenia z etatowym pracownikiem - jak w Namysłowie. Jakie były wspaniałe plany?


Brama nie ta sama

Panorama Oleśnicka nr 3/2002 z 11.01.2002
To nie będzie już zamknięty na głucho obiekt. Brama Wrocławska ma zatętnić życiem.

Odbył się już techniczny odbiór wyremontowanej Bramy Wrocławskiej. Niedługo ma nastąpić jej oficjalne otwarcie. Już dzisiaj znany jest projekt zagospodarowania obiektu. Po remoncie wieża ma 5 kondygnacji - nie licząc przyziemia. W przyziemiu ma się mieścić kiosk z zapleczem sanitarnym, przewidziany na siedzibę punktu informacji turystycznej i promocyjnej Oleśnicy. Niewykluczone, że pomieszczenie to zostanie wydzierżawione.
Na parterze (25 m2) - powiedziała Panoramie dyrektor MOKiS-u Joanna Kościuk - znajdzie się galeria ze stałą ekspozycją. Będzie tu wystawa Historia Śląska i Oleśnicy. Jest to zgodne z ideą Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dotowała remont Bramy. Na I piętrze (25 m2) będzie ekspozycja czasowa. Na piętrze II (27 m2) pomieszczenia biurowe. Na kolejnym, trzecim (34 m2), sala konferencyjno-klubowa. Tu ma się znaleźć archiwum historyczne miasta. I wreszcie na poddaszu (17 m2) będzie węzeł sanitarny. (ror)