Marek Nienałtowski
OELSER SCHUHFABRIKEN GUSTAV KLEMM - Fabryka Obuwia Gustawa Klemma

Gustaw Klemm - 24 letni młodzieniec otworzył w Oleśnicy w dniu 4 października 1874 r. w sklep z kapeluszami i butami filcowymi. Buty, a zwłaszcza filc podeszwowy, którego potrzebował, wykonywał sam. Zatrudniał potem wielu więźniów z zakładu karnego w Oleśnicy.


Sklep znajddował się początkowo na rogu 3 Maja i Zamkowej

Początkowo wytwarzał też cylindry. Miał filię w Legnicy. Reklama z gazety oleśnickiej Lokomotive an der Oder z 7.04.1878 r.
Własnoręczny podpis
G. Klemma

Produkcja kapeluszy została później całkowicie zaniechana. Zamiast tego poświęcił się całkowicie produkcji obuwia. Już w 1882 r. fabryka znajduje się w nowym miejscu i zapewne zwiększa produkcję. Poniżej w oparciu o plan Oleśnicy z 1882 r. pokazałem budynki związane z produkcją obuwia oraz budynek łaźni, który był własnością G. Klemma. Jego produkty były znane i cenione na rynkach w całych Niemczech Wschodnich. Na przełomie wieków jego klientela obejmowała już całe Niemcy Wschodnie, Poznańskie oraz Prusy.


Od 1874 r. produkcja odbywała się przy Kräuter Weg (ul. Zielarska) nr 15 - 16.
Budynki te jeszcze w 1933 r. stanowiły własność Klemmów. Budynek nr 16 widać jeszcze
na zdjęciu z ok. 1960-1970 r., stanowiącym własność Adama Fedorowicza

Już w 1890 r. pojawiła się korzystna okazja do zakupu gruntów przy Magazinstrasse (J. Kilińskiego). Wcześniej znajdowała się w tym miejscu garbarnia Philippa z napędem wodnym.

Poniżej w oparciu o plan Pharusa z 1928 r. pokazałem budynki związane z produkcją obuwia i pomocnicze. Wzrastający popyt wymógł konieczność zaprzestania manufakturowej działalności i przejścia do produkcji wielkoseryjnej.

Budynek 2 przy Hinterhäuser (Za budynkami) to łaźnia stanowiąca własność G. Klemma, istniejąca przynajmniej od 1882 r. Budynki 2a i 2c dobudowano w latach 20. XX w. i służyły celom związanym z produkcją obuwia.

 

Na początku XX wieku wybudowano nową fabrykę przy Magazinstrasse 4 (J. Kilińskiego). Budynki 5 i 5a to m.in. straż pożarna fabryki obuwia i magazyny.

 

Rozmieszczenie budynków fabryki G. Klemma na planie miasta z 1928 r.

W tym celu przy końcu wieku G. Klemm zamawia projekt dużej zmechanizowanej fabryki, która miała stanąć na działce przy Magazinstrasse 4 (Kilińskiego 4). W niej maszyny miały być napędzane maszyną parową, z której poprzez system wałów i przekładni pasowych ruch przenosił się na maszyny służące do przygotowania materiałów i szycia butów. Nie spotkałem się z informacją o dacie rozpoczęcia produkcji w nowej fabryce. Jakoby rozpoczęła pracę w 1901 r., ale nie jest ona pokazana na planie miasta z 1899 r. ze zmianami z 1911 r

.
Tak mógł wyglądać szczyt budynku biurowego przed 1948 r.

Rysunek projektowy fabryki obuwia G. Klemma. Nieco wydłużony i znacznie rozbudowany w głąb. W prawym dolnym rogu widać wpływającą rzekę Oleśnicę pod niektóre budynki

Prawdopodobnie nie wszystkie zamierzenia projektowe zrealizowano. Początkowo fabryka zatrudniała 180 pracowników. Przez okres I wojny światowej fabryka nie wstrzymywała produkcji - prawdopodobnie zwiększyła ją dla potrzeb wojennych. Być może dlatego nie została (tak jak fabryka mebli Pohla) zarekwirowana dla potrzeb wojennych (lazarety frontowe).

Pomimo stagnacji powojennej i kryzysu ekonomicznego fabryka rozwijała się, trafiały tutaj najnowsze maszyny i technologie, dlatego przy końcu lat 20 należała do czołówki niemieckich fabryk obuwniczych.

Z reklamy pochodzącej z ok. 1925 r. wynika, że produkowano w niej głównie dziecięce i młodzieżowe półbuty marki "Knirps", "Ilse", "Trapper", oraz artykuły z filcu i skóry wielbłądziej. Dzięki mechanizacji dzienna produkcja butów wynosiła ok. 3000 par przy zatrudnieniu ok. 400 pracowników.

Fabryka G. Klemma poprzez wysoką jakość obuwia - rozsławiła Oleśnicę, dała zatrudnienie i płacę mieszkańcom, a gminie poprzez podatki możliwości rozwoju. Do 1913 r. fabryka była największym pracodawcą w mieście.

Zapewne Gustav Klemm doczekał zakończenia budowy fabryki - zmarł w 1917 r. w wieku 67 lat.

Nekrolog Gustava Klemma z gazety Lokomotive
an der Oder ze stycznia 1917 r. Przy nazwisku jego dwóch synów znajduje się zapis z.Zt. Im Felde., co oznacza, że powołany jest do wojska. Czyli dwaj dyrektorzy służyli, a Gustaw Alfred zarządzał fabryką.
Gustav Klemm ok. 1910 r. Fragment zdjęcia
z uroczystości rodzinnej. Z kolekcji Joachena Hollburga

22. 12. 2021 r. napisał do mnie Joachen Hollburg - prawnuk Gustawa. Uzyskał od swojej mamy (będącej córką Waltera Klemma - wymienionego w powyższym nekrologu) ustne informacje, że bracia wypłacili Walterowi część jego dziedzictwa, co by znaczyło, że nie pracował w fabryce. W latach 20. XX w. pracował jednak przez pewien czas jako przedstawiciel handlowy rodzinnej fabryki w Zagłębiu Ruhry. Zmarł w 1959 r.


Zdjęcie z uroczystości rodzinnej z ok. 1910 r. Ojciec i synowie: 1- Gustaw Alfred, 2 - nierozpoznany, 3 - Gustaw - ojciec rodziny,
4 - Ludwig, 5 - Artur. Większa fotografia. Fotografia z kolekcji J. Hollburga.
Gustaw Klemm w 1910 r. uległ paraliżowi i do czasu śmierci w 1917 r. nie brał udziału w kierowaniu fabryką.
Dlatego także jego działalność na rzecz miasta zakończyła się w 1910 r.

Dodano 24.09.2022 r. Kolejne dwa nekrologi z Lokomotive an der Oder związane ze śmiercią Gustava Klemma. Z nich można się dowiedzieć, że był też radnym miejskim. Od 1874 r. należał do ochotniczej straży pożarnej. W latach 1906-1910 kierował miejską strażą pożarną i powiatowym związkiem straży pożarnej. W tłumaczeniu pomógł J. Hollburg

Gustav swoim synom zapewnił praktyki w fabrykach obuwniczych w Niemczech i USA. Po jego śmierci w 1917 r. kierownictwo fabryki miał przejąć najstarszy syn - Ludwig. Mógł to uczynić dopiero po zakończeniu I Wojny Światowej, w której brał udział. W końcu 1918 r. organizował w Oleśnicy i powiecie struktury Niemieckiej Demokratycznej Partii (1), (2) [Lokomotive an der Oder 18.12.1918], był też radnym miejskim ok. 1921 r. [4]. Ludwig zmarł w 1950 r. [J.H.]. Artur Klemm zmarł już w Oleśnicy 28.10.1945 na tyfus [2].


Pod ogłoszeniem (1917 r.) podpisuje się Alfred (Gustaw) Klemm, kierujący
fabryką pod nieobecność dwóch starszych braci, będących w wojsku


Reklama Fabryki G. Klemma z Książki Adresowej Oels z 1921 r.
Wówczas zatrudniała 200 robotników

Na fragmencie poniższej widokówki widoczne rusztowania na jednej z hal. W kolejnych latach 1924-1944 firma była stale rozbudowywana, niemal co dwa lata konieczna była większa rozbudowa lub budowa nowego budynku. Liczba zatrudnionych wzrosła do 520 osób. Już w 1929 r. przedsiębiorstwo wypłaciło kwotę około 600 000 RM tytułem wynagrodzeń.


Fabryka w trakcie modernizacji


Widok od tyłu

Fabryka prowadziła szeroką promocję m.in. poprzez wydawanie kilkunasto-stronicowych prospektów reklamowych.


Okładka prospektu reklamowego. Ze zbiorów J. Hollburga. Jedna ze stron z reklamą obuwia

W czasie wojny fabryka nie ucierpiała. Pracowało w niej także wielu jeńców wojennych różnej narodowości. Istniał przy niej obóz pracy Kriegsgef. Arbeitkommando 1465 Oels / Schles. Ohlauer Str 58 (Schuhmacherwerkstatt).

Po zajęciu Oleśnicy przez Armię Czerwoną - fabryka była wykorzystywana w nieznanych jeszcze celach (może produkowano obuwie). Po przekazaniu jej władzom polskim (podobno bez żadnych maszyn) rozpoczęto ponownie produkcję obuwia. Miało to miejsce w lutym 1946 r. dzięki pomocy obuwników z fabryki obuwia w Chełmku [3]. Nosiła nazwę Państwowa Fabryka Obuwia - w marcu 1946 r. zatrudniała 130 osób, a pod koniec 1947 r. - 268. Wtedy dopiero z produkcji pantofli przeszli na bardziej skomplikowane wzory obuwia [3]. Napis GUSTAW KLEMM nad głównym budynkiem został skuty ok. 1948 r.

Fabryka w 1949 r. przeszła na własność państwa (w Archiwum Państwowym w Łodzi zachował się dokument - 39 /813/0/1098 [Protokół przejęcia na własność państwa Firmy Oelser Schuhfabrik Gustaw Klemm w Oleśnicy]). W latach późniejszych zakład uległ przebudowie - przerwa pomiędzy dwoma budynkami została zabudowana, niektóre hale i kotłownia - zlikwidowane lub przebudowane. Istnienie Fabryki Obuwia G. Klemma spowodowało, że po wojnie Oleśnica była jednym z miast polskich o rozwiniętym przemyśle obuwniczym.

Zakład został zamknięty po wybudowaniu nowej fabryki obuwia "Odra". Obecnie budynki pofabryczne pełnią funkcje mieszkalne i handlowe:


Budynki usytuowane wzdłuż ulicy. Fot. Remigiusz Szczuraszek


Dawny budynek dyrekcji, biura i być może mieszkalny. Fot. R. Szczuraszek


Dawne budynki fabryczne, rozbudowane po 1950 r. Fot. R. Szczuraszek


Dawny budynek fabryczny z boku, na partrze sklepy. Fot. R. Szczuraszek

Literatura:

  1. Das Buch der Stadt Oels in Schlesien / hrsg. vom Magistrat der Stadt Oels in Schlesien anläßlich des 675 jährigen Stadtjubiläums, Bearb. vom Schlitzberger. Berlin. 1930
  2. http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/Seite_Oels_Strassen_Lazarett_Neusorgerweg.htm
  3. Mrozowicz W., Wiszewski P., Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006
  4. Oelser Schuhfabriken Gustav Klemm, Oelser Heimatblatt nr 94 z maja 1960 
  5. Hollburg J., Informacje, zdjęcia, uwagi redakcyjne do tekstów i ilustracji, tłumaczenie. 2021-2022

Od autora • Lokacja miastaOlesnica piastowskaOlesnica PodiebradówOlesnica Wirtembergów
Olesnica za Welfów
Olesnica po 1885 r.Zamek olesnicki Kosciól zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Olesnicy Herby ksiestwDrukarnie NumizmatyKsiazece krypty
Kary - pregierz i szubienica Wojsko w Olesnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasluzeni dla OlesnicyArtysci olesniccy Autorzy Rysowali Olesnice
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemia? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa olesnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowosci
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOSCI