Od autora

Przedstawiona strona www jest tylko prywatnym hobby i ma na celu stworzenie kompendium wiedzy dotyczącej historii Oleśnicy i jej zabytków. Zaletą jej jest zebranie w jednym miejscu informacji, rozrzuconych po różnych publikacjach, które ze względu na ich małe nakłady są często trudno dostępne. Wzrastająca dostępność Internetu umożliwi przeglądanie strony i ułatwi poznanie historii naszego miasta. Szczególnie kieruję ją do uczniów szkół oleśnickich. Poznanie historii miasta zwiększa lokalny patriotyzm, a patriota miejski - mieszczanin oleśnicki, to człowiek zaangażowany w życie miasta.

Na początku strona powstawała przy współpracy Danuty Brylowskiej z Działu Dokumentów Życia Społecznego PiMBP i Danuty Obrębskiej-Kubik z byłej Galerii PiMBP w Oleśnicy. Wówczas też bazowano na znanych książkach: Marii Starzewskiej, Stanisława Michalkiewicza (wykorzystano treść zawartą w rozdziałach napisanych przez K. Matwijowskiego, A. Bajora, J. Kolbuszewskiego i Z. Surmana), Zbigniewa Tempskiego i opracowaniach Mirosława Przyłęckiego. Dlatego najważniejsze informacje z nich są tutaj przywołane - często dosłownie (głównie z opracowań prof. Mirosława Przyłęckiego - za zgodą autora).

Także wykorzystano informacje z historii miast wchodzących w różnych latach w skład księstwa oleśnickiego lub pobliskich (np. z monografii Wołowa, Sycowa i Trzebnicy, publikacje z Namysłowa, Złotego Stoku, Ziębic itd.). Sięgnięto do wielu innych historycznych źródeł oraz do czasopisma ziomkostwa Oleśniczan. Dlatego często pojawiają się tutaj inne, mniej znane informacje lub korygujące dotychczasowe.

W wielu przypadkach samodzielnie opracowałem wybrane elementy historii Oleśnicy (np. historię jednostek wojskowych i koszar). Prawie od nowa stworzyłem np. opis i identyfikację monet, notgeldów, rozszerzyłem opis pomników, medali, budowli miejskich, parków itp. Zidentyfikowałem większość herbów i dla niektórych - ważniejszych, opracowałem ich nowe graficzne przedstawienie. Zidentyfikowałem prawie wszystkie nagrobki i epitafia w Oleśnicy (niektóre opisy poprawiłem), odnalazłem różne zapomniane informacje, z ich okruchów tworzyłem nowe i skorygowałem te - znajdujące się w dotychczasowych opracowaniach historyków piszących o Oleśnicy. Wiele nowych ciekawych informacji jest sukcesywnie umieszczanych na stronie.

Umieściłem na stronie kilkaset widokówek (dzięki ofiarności kolekcjonerów A.F., J.K. i wielu innych), pozwalających na wykonywanie analiz zmian w budownictwie zamku i miasta. W oparciu o odnalezione plany zamku i stare zdjęcia uaktualniłem, a w wielu przypadkach zmieniam istotnie historię zamku oleśnickiego. Dotarłem do źródeł, zmieniających dotychczasowe poglądy na wojenną historię miasta. Obecnie bardziej dokładnie wiemy jak, gdzie i kiedy następowały zniszczenia miasta w okresie styczeń-maj 1945 r. Ostatnio opisałem kryptę Podiebradów, a nawet (w oparciu o herby) osobiście zidentyfikowałem cztery sarkofagi.

Ta strona www od października 2006 r. uzupełnia nową monografię Oleśnicy autorstwa Wojciecha Mrozowicza i Przemysława Wiszewskiego. Szczególnie poprzez możliwość umieszczenia wielu plików graficznych (zdjęć, widokówek, map itp.) i co ważne - w lepszej jakości i w kolorze. Poza tym, w monografii nie można było ująć zbyt wielu szczegółowych wątków historii miasta. Tutaj są one szerzej opisane (zabytki, pomniki, wojsko, numizmatyka, heraldyka, charakterystyka postaci itp.). Jednocześnie wykorzystano z tej monografii (potem Bierutowa) bardzo wiele cennych informacji, stanowiących podstawę historyczną tej strony. O wzrastającej naukowej randze tej strony świadczy fakt powoływania się na nią znanych naukowców.

Historycy stworzyli piękne drzewo dziejów Oleśnicy, a ja do tego drzewa dorysowuję niekiedy większe,
częściej mniejsze gałęzie, liście i niekiedy kwiatki. Strona ta jest obecnie najobszerniejszym, ciągle aktualizowanym przewodnikiem po zabytkach Oleśnicy, czynnym cały rok i 24 godz. na dobę.

Także chciałbym przedstawić także tutaj ludzi, którzy przy pomocy aparatu fotograficznego, dłuta, pędzla, pióra itp. wspierają świadomość historyczną oleśniczan. Wszak Oleśnica dla dwóch-trzech pokoleń jej mieszkańców staje się małą ojczyzną z ciekawą historią, wartą poznania. Zapraszam do szerszej współpracy fotografików, autorów historycznych tekstów, osoby znające język niemiecki (pomoc w tłumaczeniu artykułów) oraz wszystkich, którzy interesują się historią Oleśnicy, mają ciekawe informacje i chcieliby je umieścić na tej stronie www.

Uzyskuję dużą pomoc od niektórych oleśnickich kolekcjonerów "staroci", posiadających wspaniałe zbiory ilustracji, monet, map, militariów, książek itp. ciekawostek związanych z Oels (M.G., A.F., J.G., J.K. i wielu innych). Nie wszyscy kolekcjonerzy chcą, aby podawać ich nazwiska, ale ta strona bez ich zbiorów (szczególnie widokówek i zdjęć) byłaby bardziej uboga. Ranga i znaczenie tej strony internetowej. uległaby zwiększeniu, gdyby udało się w niej umieścić prace niemieckich historyków i wspomnień byłych mieszkańców Oels. Niestety, próby nawiązania kontaktów z ziomkostwem oleśniczan spełzły na niczym. W listopadzie 2016 r. strona zajmowała na dysku 1,42 GB, liczy 26 491 plików i 1 998 folderów.

Autor
Marek Nienałtowski, dr, emerytowany oficer Marynarki Wojennej (kmdr por.), były nauczyciel akademicki i pracownik instytucji zajmujących się projektowaniem okrętów. Autor lub współautor ok. 70 artykułów, recenzji, prac naukowo-badawczych, projektów, referatów na konferencjach naukowych itp. Ostatnie stanowisko Główny Projektant w Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku (1987). W Oleśnicy nauczyciel przedmiotów technicznych w technikach i PST oraz grafiki komputerowej w Liceum Informatycznym. Autor książki o zastosowaniu programu graficznego CorelDRAW w biznesie i reklamie (1997), o Podiebradach oleśnickich (2013) i zamku oleśnickim (2017), współautor książki o fotografach oleśnickich (2016) i Monografii Pokoju (2013) (wszystkie publikacje. książkowe). Przygotowana do druku książka o Wirtembergach oleśnickich (2018).

Zgłoszono mnie do konkursu organizowanego przez Gazetę Wrocławską Niezwykły Dolnoślązak - 2012 r. (nic o tym nie wiedziałem), Społecznik Roku - 2013. Patriotycznie Zakręceni - 2014. Chyba zgłaszała mnie Gazeta Robotnicza i raz grupa mieszkańców. Nie propagowałem głosowania (tym bardziej miasto rządzone przez burmistrza Bronsia), gdyż było płatne (2,5 zł).


Uwagi proszę zgłaszać na

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI