Marek Nienałtowski
Renowacje zabytków oleśnickichi inne zamierzenia.

Oleśnica w wyniku wojny, jej następstw, trudnych i niekiedy bezmyślnych decyzji z okresu odbudowy miasta - straciła wiele ze swoich zabytków. Dlatego podejmowano działania mające na celu ich odbudowę i zabezpieczenie przed dalszymi stratami. W oparciu o uchwałę WRN z 28 maja 1957 r. - w Oleśnicy organizuje się stałą opiekę nad zabytkami. W corocznym budżecie miasta uwzględniano środki finansowe przeznaczone na odbudowę i renowację budowli zabytkowych. W wyniku poczynań władz miasta, organizacji i mieszkańców wiele zabytków zostało odbudowanych a Stare Miasto w obrębie murów obronnych uporządkowane. Po 1989 r. miasto ze swojego budżetu kontynuje wiele prac nad renowacją zabytków. W ostatnim okresie wykonano renowację Bramy Wrocławskiej. Trwa ciągła renowacja murów obronnych i zabytkowych kamieniczek

W tej części omówione będą aktualne osiągnięcia w dziedzinie renowacji, rekonstrukcji, odkryć i odbudowy zabytków oleśnickich. Także napiszemy o ewentualnych zamierzeniach w tej dziedzinie.

Dziedzictwo historyczne Oleśnicy niepodzielnie łączy się z Kościołem Zamkowym. Dlatego wiele prac renowacyjnych dotyczy tej świątyni. Troska i niepokój o stan zachowania tego właśnie zabytku legły u źródeł powołania w 1989 r. - Społecznego Zarządu Odbudowy Zabytków. SZOZ inicjował i finansował wiele prac - opisano to skrótowo w rozmowie z przewodniczącym zarządu, którym był (do czasu samorozwiązania SZOZ w 2003 r.) prof. Władysław Dynak.

Tutaj zostaną przedstawione jedynie bardziej medialne (opisane) osiągnięcia w tej dziedzinie, które były (i są) realizowane w ostatnich latach przez Urząd Miasta i parafię Św. Jana Apostoła przy współracy różnych instytucji i osób. Także będą zamieszczone teksty z gazet oleśnickich poświęcone - ochronie zabytków i wszystkiemu, co się z tym łączy.

Przy planowaniu najbliższych prac renowacyjnych należałoby uwzględnić "odbicie" zatynkowanych napisów na elementach rozmieszczonych na zewnętrznych murach zamku i Bazyliki. Zatynkowano bowiem: