Renowacje zabytków i inne zamierzenia.

Oleśnica w wyniku wojny, jej następstw, trudnych i niekiedy bezmyślnych decyzji z okresu odbudowy miasta - straciła wiele ze swoich zabytków. Dlatego podejmowano działania mające na celu ich odbudowę i zabezpieczenie przed dalszymi stratami. W oparciu o uchwałę WRN z 28 maja 1957 r. - w Oleśnicy organizuje się stałą opiekę nad zabytkami. W corocznym budżecie miasta uwzględniano środki finansowe przeznaczone na odbudowę i renowację budowli zabytkowych. W wyniku poczynań władz miasta, organizacji i mieszkańców wiele zabytków zostało odbudowanych a Stare Miasto w obrębie murów obronnych uporządkowane. Po 1989 r. miasto ze swojego budżetu kontynuje wiele prac nad renowacją zabytków. W ostatnim okresie wykonano renowację Bramy Wrocławskiej. Trwa ciągła renowacja murów obronnych i zabytkowych kamieniczek

W tej części omówione będą aktualne osiągnięcia w dziedzinie renowacji, rekonstrukcji, odkryć i odbudowy zabytków oleśnickich. Także napiszemy o ewentualnych zamierzeniach w tej dziedzinie.

Dziedzictwo historyczne Oleśnicy niepodzielnie łączy się z Kościołem Zamkowym. Dlatego wiele prac renowacyjnych dotyczy tej świątyni. Troska i niepokój o stan zachowania tego właśnie zabytku legły u źródeł powołania w 1989 r. - Społecznego Zarządu Odbudowy Zabytków. SZOZ inicjował i finansował wiele prac - opisano to skrótowo w rozmowie z przewodniczącym zarządu, którym był (do czasu samorozwiązania SZOZ w 2003 r.) prof. Władysław Dynak.

Tutaj zostaną przedstawione jedynie bardziej medialne (opisane) osiągnięcia w tej dziedzinie, które były (i są) realizowane w ostatnich latach przez Urząd Miasta i parafię Św. Jana Apostoła przy współracy różnych instytucji i osób. Także będą zamieszczone teksty z gazet oleśnickich poświęcone - ochronie zabytków i wszystkiemu, co się z tym łączy.

Przy planowaniu najbliższych prac renowacyjnych należałoby uwzględnić "odbicie" zatynkowanych napisów na elementach rozmieszczonych na zewnętrznych murach zamku i Bazyliki. Zatynkowano bowiem:

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim