Krzysztof Szydłowiecki

Szydłowieccy przyjęli nazwisko od miejscowości Szydłowiec, która do początków XIII w, była tylko wsią służebną i osadą targową leżącą u zbiegu traktów do Iłży, Wąchocka, Skrzynna, Radomia i Opoczna. Szydłowiec był wtedy własnością rodu Odrowążów. Odrowążowie, którzy pochodzili z Moraw, zdobyli w okresie monarchii piastowskiej i w czasie panowania Jagiellonów wielkie znaczenie, wchodząc w posiadanie wielkich dóbr ziemskich, godności i urzędów. Jeden z nich - Iwo Odrowąż - sprowadził do Polski zakon dominikanów.
Pierwszymi Odrowążami, którzy przybrali nazwisko Szydłowieckich byli bracia Jakub i Sławko, którzy w 1401 r. erygowali szydłowiecki kościół farny. Staraniem Szydłowieckich dotychczasowa osada otrzymała w 142 7r. prawa miejskie, a przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1470 r. nadał miastu prawa magdeburskie.

Do rozkwitu miasta przyczyniła się świetna kariera rodu Szydłowieckich, piastujących najwyższe godności i urzędy. Krzysztof Szydłowiecki (1467-1532), kasztelan krakowski, sandomierski i kanclerz wielki koronny był jednym ze sterników nawy państwowej ówczesnej Polski. Jako wybitny humanista przyjaźnił się z najświetniejszymi umysłami swojej epoki - między innymi z Erazmem z Rotterdamu. Protegowany i doradca króla Zygmunta I Starego. Zwolennik Habsburgów, przeciwnik królowej Bony, Jana Łaskiego i szlacheckiego obozu reform. Pozostawał w przyjaźni z Albrechtem Hohenzollernem, ostatnim wielkim mistrzem krzyżackim. Zwolennik ugody z zakonem po wojnie 1519-1521 i hołdu pruskiego (1525). Budowniczy zamku w Ćmielowie (wzniesiony w latach 1519-1531) i właściciel zamku Tudorów. Kupił go, przebudował i dostosował do magnackich potrzeb.

Jedna z córek wychodzi za mąż za Mikołaja "Czarnego" Radziwiłła, druga córka - Zofia była trzecią żoną Tarnowskiego - jednego z największych magnatów polskich. Trzecia - Krystyna Katarzyna została żoną Jana Podiebrada.

Pozostałości zamku Tudorów - własność Krzysztofa Szydłowieckiego.
Z: http://sztejnike.republika.pl/zamki-polska/swietokrzyskie/tudorow.htm

Literatura:

Dodano 2.02.2011 r. http://www.tpzo.opatow.pl/index.php?submenu=3&strona=szydlowiecki

http://kolegiata-opatowska.republika.pl/szydlow.htm
http://www.szydlowiec.pl/historia.html
http://sztejnike.republika.pl/zamki-polska/swietokrzyskie/tudorow.htm


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy
Inne zabytki Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Pomniki Wojsko w Oleśnicy NumizmatyWalki w 1945 r.
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych
Nowości