Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś nie zamierza przestrzegać uchwały Rady Miasta, którą sam mocno forsował. O tym poinformowała kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej UMO
06.08.2020 r.

Zajmuję się symbolami miejskimi, bo są ważne historycznie i promocyjnie.
Nie mogę się godzić na ich marginalizację i ogłupianie mieszkańców.
Tekst kieruję do 2-5% mieszkańców Oleśnicy zainteresowanych promocją miasta i historią.

Wstęp

W 2006 r. Rada Miasta przyjęła najgłupszą uchwałę, chyba w całej Polsce, dotyczącą herbów i flag Oleśnicy. O wypowiedziach burmistrza J. Bronsia można poczytać w Protokół Nr XL/2006 sesji Rady Miasta Oleśnicy w dniu 28 kwietnia 2006r.

Burmistrz Jan Bronś wtedy wprowadził w błąd radnych, że przyjmują herb XXI w. W rzeczywistości przyjęli herb barokowy z ok. XVIII w. Herb z XXI w. ja proponowałem, wykonany przy użyciu programu komputerowego. Okłamał radnych że "przedstawiony projekt herbu uwzględnia wszystkie wnioski komisji heraldycznej" Nieprawda, komisja zalecała dwukrotnie, aby przyjąć rysunek orła św. Jana, który także użyto w Monografii Oleśnicy z 1981 r. Gdyby do tego doszło - zmieniłby się herb duży Oleśnicy i może nie byłoby problemu z herbami.

Nie jest prawdą, że "herb został opracowany i skonsultowany ze specjalistami w zakresie heraldyki". Gdyby tak było, nie musiałbym pisać o błędach w nim z zakresu książeczki ABC Małego Heraldyka. To co przyjęto w 2006 r. jest parodią heraldyczną i rysunkową herbu. Pisałem o tym wiele razy w dziale Herb Oleśnicy i w piśmie do Wojewody Wrocławskiego.

Równie bezmyślnie przyjęto flagi Oleśnicy (ich kolory wynikają z kolorów w herbie)

Pomimo, że na placu Zwycięstwa istniało 6 masztów do zawieszania flag-banerów (flaga pionowa, wąska i długa) i banery były szeroko używane w Polsce - nie dodano jej do wymienionej uchwały.

Flaga miejska pozioma i pionowa. Obie mają te same wymiary
Flaga urzędowa pozioma i pionowa.
Obie mają te same wymiary
Flaga-baner Oels urzędowa
z ok. 1897 r. Już wtedy ta flaga istniała

Jak widać, flagi do zawieszania pionowego miały te same wymiary, co flagi poziome, a tylko obrócono je o 90 stopni. Flaga urzędowa, jak sama nazwa wskazuje, miała być eksponowana na urzędzie, czyli w przypadku Oleśnicy - na maszcie ratusza !!! Nigdy do tego nie doszło!!!

Burmistrz Bronś przed przyjęciem uchwały RM powinien sprawdzić, czy analogicznej flagi nie posiadają inne miasta. Już w 2004 r. Rada Miasta Bielska-Białej zatwierdziła taką flagę i umieszczona była na stronie internetowej tego miasta.

Flagi przyjęto w kwietniu 2006 r. a już w czerwcu tego roku (Dni Oleśnicy) umieszczono flagę-baner urzędowy (czyli z herbem) na placu Zwycięstwa. Wskazywało to, że na nim znajduje się Ratusz lub odbywają się tam obrady Rady Miasta. Czyli burmistrz Bronś miał gdzieś uchwałę Rady miasta sprzed dwóch miesięcy. Dalej już było gorzej. Szczególnie w 2008 r. gdy na nowy maszt na Ratuszu podniesiono zwykłą flagę Bielska-Białej, zamiast urzędowej - oleśnickiej - tej z herbem.

I tak się działo do 2014 r. Za rządów Burmistrza Michała Kołacińskiego przygotowano nową uchwałę herbowo-flagową, która (ze względu na jej dwukrotne wielomiesięczne przetrzymywanie w Komisji Heraldycznej) została uchwalona przez tę komisję dopiero za ponownych rządów burmistrza Bronsia. A on z nienawiści do poprzedniego Burmistrza zabronił swoim radnym - stosując zwykłe kłamstwo - jej przyjmować. A w nowej uchwale flaga-baner była ujęta w formie, umożliwiającej ekspozycję na masztach różnej wysokości.

Burmistrz J. Bronś po ponownym objęciu funkcji dalej narusza prawo miejskie

Na placu Zwycięstwa podniesiono dwie flagi-banery (fot. niżej) zamiast flagi przyjętej uchwałą Rady Miasta z 2006 r. Radny Wiesław Piechówka napisał Interpelacje w tej sprawie (pisała o tym już dwukrotnie Panorama Oleśnicka). Ja śledzę Interpelację Radnego W. Piechówki od wielu lat i zauważam, że najczęściej dostawał odpowiedzi wymijające i wskazujące na brak szacunku do Radnych. Tym razem odpowiedź napisała Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej. Niżej odniosę się do tej odpowiedzi, gdyż ta interpelację jest naszym wspólnym dziełem.

Pytam Panią Kierownik, dlaczego połowę Pani odpowiedzi zawiera tekst o kolorach flagi i ich układzie, który nie jest związany z interpelacją. Radny W. Piechówka ma doskonałą wiedzę o kolorach i układzie flag. Czy Pani chce zasugerować, że radny nie ma o tym pojęcia?

Dlaczego Pani napisała "Wyżej cytowana uchwała nie wyklucza flagi w kształcie banera" - gdzie jest to napisane? Pani to wymyśliła, czy ktoś z władz miasta? Uchwała tego nie przewiduje, a na rysunkach flag są podane określone stosunki wymiarowe, uniemożliwiające ich zmiany. Napisano bowiem w Uchwale, że "Flagą miejską Miasta Oleśnicy jest prostokątny płat tkaniny o barwach Miasta Oleśnicy w proporcjach 5:8. Nie napisano, że o proporcjach od 2:8 do 5:8, co pozwalałoby na szerokie zmiany wymiarów flag (podobne podejście znajduje się w proponowanej uchwale Oleśnicy Razem, której burmistrz Bronś nie chce przyjąć).

Natomiast nie odpowiedziała Pani na zarzuty i pytania Radnego. W. Piechówka postawił burmistrzowi Bronsiowy poważny zarzut, że nie stoi na straży prawa miejskiego. Czemu Pani nie odniosła się do tego? Należy uznać, że podtrzymuje Pani ten zarzut.

Dlaczego Pani nie zapytała burmistrza Bronsia o korektę "Uchwały Flagowej", proponowanej przez radnego. Burmistrz Bronś dwukrotnie (2009, 2010 r.) dokonał korekty uchwały. Wtedy mógł dodać flagę-baner. Teraz też może polecić swoim radnym wykonanie projektu korekty tej uchwały.

Napisała Pani, że rozmiar flagi został dostosowany do konstrukcji nowych masztów. Maszty te już stoją od roku i należało przewidzieć, że na nich będą wieszane (podnoszone) flagi. Można było dokonać korekty uchwały, bo to nie może być powód do naruszenia prawa miejskiego.

Niestety, w ratuszu oleśnickim nikt nie ma pojęcia o uchwale o herbach i flagach, cały czas ją deprecjonując. A przecież uchwała dopuszcza wykonanie flag o stosunkach wymiarowych 5:8. Można było zawiesić flagę poziomą o większych wymiarach, lub flagę pionową o większych wymiarach, z zachowaniem zapisanego w uchwale stosunku boków. Wtedy byłoby wszystko zgodnie z prawem. Wtedy też istniałaby możliwość, o czym Pani pisze, lepszego wyeksponowania flagi.

Wtedy też zniknąłby ohydny kikut "wiagry flagowej", widoczny na zdjęciu. Prywatny przedsiębiorca wieszając reklamę lub flagę reklamową nigdy nie dopuściłby, aby ten kikut wystawał poza flagę i negatywnie wpływał na odbiór treści reklamowej. Natomiast burmistrzowi Bronsiowi ta ohyda przy fladze miejskiej nie przeszkadza. A wystarczyłoby o tyle zwiększyć wymiar flagi zachowując wymagany uchwałą RM stosunek 5:8 lub 8:5.

Wniosek

Trzeba mieć wiedzę o uchwale z 2006 r., myśleć i wykazywać chociażby minimalny szacunek do Symboli Oleśnicy. Jeśli uchwalono uchwałę, to należy ją przestrzegać. Jeśli nie odpowiada potrzebom - zmodyfikować uchwałę, ale jej nie naruszać. Burmistrz Bronś nie powinien kpić z prawa miejskiego, tym bardziej, że przez niego forsowanego.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI