Epitafium Michaela Duquesne
Tekst i ilustracje Piotra Oszczanowskiego

W kościele NMP, na pierwszym prawym słupie od wejścia, znajdowało się do 1945 r. epitafium Michaela Duquesne - książęcego Silberkämmerera (zmarłego 30. marca 1589 roku w wieku 54 lat) oraz jego żony Marthy z domu Beck (zmarłej 19. marca 1616 roku w wieku 69 lat). Tekst z epitafium - czytelny - z dzieła J. Sinapiusa s.165

Silberkämmerer - zarządca tzw. kamery srebrnej - to jest zbioru przedmiotów wykonanych z tego kruszcu i przechowywanych w osobnym pomieszczeniu (były to oczywście nie tylko puchary i kufle, ale także sztućce, talerze, świeczniki, ramy luster, itp.). Był to zatem książęcy sługa/poddany, który miał patrzenie na wszelkie wyroby ze srebra i był za ich bezpieczeństwo oraz stan zachowania odpowiedzialny (podlegali mu kolejni poddani - pomocnicy, pisarz-inwentaryzator, osoby zajmujące się czyszczeniem srebra, itd., którzy tworzyli tzw. kolegium kamery srebrnej).

Epitafium z kościoła NMP
Scena "Chrystusa na krzyżu" (kliknij, aby powiększyć)

Przypuszcza się, że przedstawiona scena "Chrystusa na krzyżu" w epitafium, może być dziełem członka tej rodziny, a konkretnie prawdopodobnie ich syna - niejakiego Michaela Duquesne z Oleśnicy, który w 1615 roku został mistrzem cechu malarzy we Wrocławiu. Urodził się on w 1587 roku, a zmarł 13/15 grudnia 1641 roku we Wrocławiu. Tu miał swoją pracownię malarską, tu także trzykrotnie zawierał związek małżeński i wykształcił 5 adeptów malarstwa.


Kliknij, aby powiększyć

Znamy jeden rysunek (piórkiem, lawowany brunatną i pierwotnie złotą farbą/sepią) tego pochodzącego z Oleśnicy malarza - jest to jednocześnie jego wpis w sztambuchu Jacoba Petzkego (s. 317) przechowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Oddział Rękopisów, sygn. Akc. 1969/145). To przedstawienie "Wenus z Amorem" datowane jest na 6 czerwca 1615 r. i zaopatrzone
w dedykację: "Dises schreib Ich Michael Duquesne von der O[ls]se, Meinem / gutten freinde Jacob Pentzken, Mein[ER] Jn besten / Zu gedencken geschehen [in] breßlau/ den, 6 Junius/ Anno,/ 1615" (poniżej - mały herb cechu malarzy).

Być może tożsamym (ale to jedynie przypuszczenie) z owym książęcym "Silberkammerem" jest "Michaelis Duquesse, F.G. Zur Olsen Musici", który był na przykład autorem utworu muzycznego zamieszczonego w druku wrocławskim "Ein Gebet wider den Türcken"
z 1566 roku (w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Starych Druków, sygn. 378032).

Zdaniem E. Renesse mieszczanin ten - podobnie, jak zmarły w 1617 roku w Oleśnicy "Conrector" Carolus du Quesne - pochodzi ze starodawnego rodu Quercetani z Francji. Są to zatem przedstawiciele rodziny pochodzenia francuskiego zasiedziałej w Oleśnicy.


Kolejny raz, dzięki współpracy z doktorem Piotrem Oszczanowskim, możemy odkrywać nieznane postacie artystów prawdopodobnie związanych z Oleśnicą. Na lewym słupie z przodu i z tyłu również najdowały się epitafia. Ich elementy widać na niektórych zdjęciach z wnętrza tego kościoła. Jeszcze nie znaleziono wzmianki o nich.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli

Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI