Marek Nienałtowski
Zabrakło miejsca w krypcie Wirtembergów dla księcia oleśnickiego Karola Chrystiana Erdmanna, jego żony i córki
21.09.2020 r.

Książę K. C. Erdmann (ur. 1716 r. ), przebywający w Danii od 1736 r., poślubił w 1741 r. dwudziestoletnią Marię Zofię Wilhelminę hrabinę Solms-Laubach. Pierwszy ich syn o imieniu Chrystian zmarł w 1742 r. zaraz po urodzeniu. Jego trumienkę książę zabrał wracając do Oleśnicy w 1744 r. i umieścił w krypcie Wirtembergów w kościele św. Jana w Oleśnicy. Wtedy objął księstwo oleśnickie po swoim wuju księciu Karolu Fryderyku, który wówczas ustąpił z rządów w księstwie [1]). W 1751 r. urodziła się córka Fryderyka Zofia Karolina Augusta - przyszła dziedziczka księstwa. Kolejny syn Fryderyk urodził się w 1757 r. Żył zaledwie 2 lata i został pochowany w krypcie Wirtembergów. Również w tej krypcie spoczęła w 1758 r. matka księcia Filipina Karolina. Karol Fryderyk, były książę oleśnicki, zmarł w 1761 i został pochowany też w krypcie Wirtembergów [1] - zajmując ostatnie wolne miejsce do złożenia dużej trumny (sarkofagu). Dlatego książę Erdmann musiał dla siebie i żony szukać innego miejsca pochówku.

Wówczas już książę budował dla siebie letnią rezydencję w Pokoju, której znaczącym elementem miał być kościół ewangelicko-augsburski, któremu nadano imię księżnej Zofii. Miał on stanowić miejsce pochówku książęcej pary i zapewne już na etapie projektowania przewidziano wykonanie krypty dla księcia Erdmanna i jego żony. Miała ona znajdować się pod zakrystią [3]. Prawdopodobnie pod zakrystią znajdowało się wejście do niej, a właściwa krypta znajdowała się może pod ołtarzem (najbliżej Boga) - do tego zazwyczaj dążono. O rzeczywistym planie krypty dowiemy się w trakcie większego remontu kościoła. Kamień węgielny pod jego budowę położono w 1765 r., a poświęcenie odbyło się dopiero w 1775 r. [3].

Przekrój kościoła św. Zofii. Z prawej zakrystia (Sakr) [3]
Kościół św. Zofii. Z prawej zakrystia. Pod nią krypta. Fot. Zbigniew Podurgiel

Pierwszą osobą, która spoczęła w krypcie była ich bezdzietna, zamężna córka, która zmarła w 4 listopada 1789 r. w Berlinie i została tam pochowana. W 1791 r. jej trumna została przewieziona do Pokoju i złożona w krypcie [3]. Takie opóźnienie mogło świadczyć, że wcześniej krypta nie była jeszcze gotowa i wykonano ją, względnie przygotowano dopiero po śmierci córki, co się zdarzało w historii Wirtembergów. Raczej należy sądzić, że mogło to wynikać z niechęci jej męża do naruszenia spokoju zmarłej. Zapewne te wątpliwości zostaną z czasem rozwiane, po pojawieniu się nowych źródeł. Nie mam możliwości wejścia do zakrystii, aby zorientować się, czy w niej są ślady płyty (uchwytów), poprzez podniesienie której wstawiano trumnę, a potem w niej przesuwano ją na ustalone miejsce. Na planie zakrystii widać jakąś niesymetryczność w miejscu okna. Może ona ma związek z kryptą. Może z czasem uda się pozyskać zdjęcia i wówczas uzupełnię opis. Warto, aby mieszkańcy Oleśnicy i Pokoju mieli o tym wiedzę.

Poniższe informacje uzyskałem dzięki dr Gerhardowi Raffowi - znawcy historiografii Wirtembergów. Pan dr Raff, będąc chory zaprzestał prac nad wydaniem V tomu Hie gut Wirtemberg allewege poświęconego m.in. księciu Erdmannowi. Jednak widząc moje zaangażowanie w promowanie historii Wirtembergów oleśnickich - przysłał mi do wykorzystania dwa rozdziały "maszynopisu" V tomu, poświęconych księciu i jego żonie.

Śmierć księcia Erdmanna

Książę zmarł 14 grudnia 1792 r. około godziny 5. 30 rano, w swojej komnacie zamku oleśnickiego. Wcześniej prawie rok chorował. Nie wspomina się, aby otwarta trumna księcia zostały wystawione w zamku na widok publiczny. Zazwyczaj trumny zmarłych książąt wystawiano w bibliotece książęcej. W całym księstwie biły dzwony i trwały msze żałobne, czytano psalm 73, a drukarnia Ludwiga przygotowywała wydanie druków żałobnych. Przygotowywano wybicie medalu pośmiertnego [4], [2]. Chyba żona nie przewidywała zaproszenie znaczących gości na uroczystości pogrzebowe.

Nie jest znana konstrukcja drewnianej trumny. Z opisu [4] wynika, że na zewnątrz była pokryta czerwonym aksamitem, a wewnątrz wyłożona białym atłasem. Trumna stała na 4-ch podporach w kształcie lwich łap - pozłacanych. Prawdopodobnie także pozłacane były uchwyty do przenoszenia trumny. Księcia Erdmanna ubrano w generalski mundur Królewskiej Kawalerii Pruskiej, przepasany szarfą orderową. Trudno było znaleźć ilustrację takiego munduru - być może był to ten, w którym go przedstawiono na poniższym portrecie.


Książę Erdmann w mundurze generalskim [3]

20 grudnia trumnę z zamku wyniosło 12 szlachciców i złożyło na karawanie, ciągnionym potem przez 6 czarnych koni, którym towarzyszyło sześciu stangretów. Karawana wyruszyła z zamku i wolno krocząc zmierzała poprzez rynek, Bramę Bydlęcą (Namysłowską) do folwarku miejskiego (późniejsze koszary Regimentu Dragonów nr 8), gdzie zatrzymano się na noc. Rano wyruszono w kierunku Pokoju. Tam zapewne trumnę umieszczono w kościele św. Zofii i otworzono wieko, gdyż mieszkańcy Pokoju chcieli po raz ostatni zobaczyć swego ukochanego księcia [4]. Potem dopiero trumnę złożono w krypcie.

Śmierć księżnej Marii Zofii

Księżna zmarła niedługo po mężu - 25 marca 1793 r. około 22.00. Owcześni [5] nie rozpisywali się w szczegółach o uroczystościach pogrzebowych. Zapewne organizował je zarząd księstwa. Zapisano jedynie, że były podobne do uroczystości męża. Czyli przez kilka dni mieszkańcy mogli księżnę oglądać w zamku. Trumna była analogiczna jak męża [4]. 30 marca złożono ją do krypty obok ukochanej córki i męża. Także zarząd księstwa wybił monetę pośmiertną [2].


Portret księżnej Marii Zofii z lat 1780-1790 [2]

 

Literatura:

  1. Mrozowicz W., Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy, Wrocław-Oleśnica 2004
  2. Nienałtowski M., Wirtembergowie - książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach, Oleśnica 2016
  3. Pokój Monografia, Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Gosławskiej, Pokój 2015
  4. Raff G., Hie gut Wirtemberg allewege, tom V, (rękopis niepublikowany)
  5. Regehly J. Ch. B., Geschichte und Beschreibung von Carlsruhe ..., Nürnberg 1799

Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI