Marek Nienałtowski
Odpowiadam radnemu Kazimierzowi Karpience
07.12.2021 r.

Burmistrz Michał Kołaciński nie był zwolennikiem usunięcia pomnika Wdzięczności ... Dlatego m.in., że znał wyniki sondy z 22.11.2015 r. wykonanej chyba przez mojaolesnica.pl, w której 70% mieszkańców było przeciwnych zburzeniu, a tylko 16% popierało. W głosowaniu wzięło udział 6956 osób. Burmistrz doceniał opinię większości mieszkańców. Ponadto jako były wojskowy nie chciał niszczyć postaci polskiego żołnierza. Dał temu wyraz w podjętych działaniach i w piśmie skierowanym do Wojewody [2], który jednak nie wyraził zgody na odstąpienie od swojego polecenia. Postacie żołnierza radzieckiego i polskiego zostały odcięte z szacunkiem od pomnika [3] i skierowane na zesłanie poza Oleśnicę. Pozostałe części pomnika rozebrano do poziomu gruntu, gdyż w ustawie dekomunizacyjnej nie napisano co robić z podstawami pomników, cokołami itp. Dekomunizatorzy uznali, że trzeba je też usuwać do ostatniego kamienia.

Obecnie radny Kazimierz Karpienko wykorzystał okazję, aby uczynić z Burmistrza M. Kołacińskiego winnego zniszczenia cokołu pomnika cesarza Fryderyka III. Odniosę się dalej do zarzutów radnego.

Radny napisał: (dalej KK) Niniejszym oświadczam, że Instytut Pamięci Narodowej i Wojewoda Dolnośląski polecili zdemontować Pomnik Wdzięczności znajdujący się w Parku Sienkiewicza w Oleśnicy, jednak ich decyzja nie mogła dotyczyć cokołu Pomnika Cesarza Fryderyka III, ponieważ był to obiekt zabytkowy chroniony prawem.

MN (autor tekstu). Jest to tekst zmanipulowany pod tezę - dowalić Burmistrzowi Michałowi Kołacińskiemu. Nie wiem od kogo radny uzyskał informację, że decyzja nie mogła dotyczyć cokołu? Skąd owi decydenci mieli wiedzieć o cokole? Wojewoda nakazał pomnik usunąć, a nie zdemontować, a jest to różnica. W piśmie skierowanym do Burmistrza M. Kołacińskiego z 9 stycznia 2018 r. napisano [1] "... zobowiązany jest do usunięcia tego pomnika do 31 marca 2018 r. " Czyli całość miała być usunięta - także cokół, który nie był wpisany do rejestru zabytków. Burmistrz M. Kołaciński w piśmie do Wojewody - zaproponował jako ostateczność (!) - przeniesienie obu postaci żołnierzy na cmentarz AR. Wtedy, być może, nie byłoby potrzeby niszczenia pozostałej części pomnika i tym samym cokołu z 1901 r. Wojewoda nie wyraził na to zgody.

KK. W chwili odkrycia, iż pod zdemontowanymi płytami betonowymi znajduje się obiekt zabytkowy, prace rozbiórkowe należało wstrzymać i poinformować Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który podjąłby dalsze decyzje.

MN. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (DWKZ) podlega Wojewodzie i musi wykonywać jego polecenia. Wątpliwe, aby DWKZ ryzykował swoim stanowiskiem, tym bardziej, że pomnik nie był w rejestrze zabytków. Inspektorzy DWKZ mają swoje ważniejsze prace poświęcone ochronie istotnych zabytków i nie przyjeżdżali natychmiast na każde zawołanie do 35 rozbieranych pomników na całym Dolnym Śląsku. Z opinii właścicieli poważnych zabytków wynika, że przyjeżdżali do nich po 5-15 dniach od prośby o przybycie. Nie było tyle czasu na oczekiwanie na decyzję DWKZ.

KK. Urząd Miasta Oleśnicy został na bieżąco, w obecności dziennikarzy, fotografów i innych osób, poinformowany telefonicznie przez prowadzącego rozbiórkę Jerzego Schabikowskiego o odkryciu cokołu i jego wątpliwościach. Mimo to burmistrz nie nakazał wstrzymania rozbiórki, zasłaniając się wspomnianym decyzjami organów zewnętrznych.

MN. Powtarzam - Burmistrz Kołaciński musiał wykonać polecenie Wojewody oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o usunięciu pomnika (także pod odpowiedzialnością karną). Wstrzymanie rozbiórki to wzrost kosztów i konieczność zabezpieczenia terenu na kilka - kilkanaście dni, aby uniknąć wypadku. Burmistrz Kołaciński mimo wszystko - przekazał firmie rozbiórkowej polecenie, aby elementy cokołu Fryderyka III wywieźć do Ciepłowni Miejskiej i tam miały być przechowane. Niestety, użyte środki techniczne i niedbałość firmy rozbiórkowej doprowadziły do znaczących uszkodzeń elementów cokołu. Widać to obecnie, gdy dwa z nich trafiły do budowanego Lapidarium.

Kolumna była uszkodzana młotem pneumatycznym (?) sterowanym zdalnie z kabiny traktora. Fot. Grzegorz Huk. Panorama Oleśnicka

Tak wygląda element cokołu i podstawy, które trafiły do Ciepłowni Miejskiej. Widać ich znaczne uszkodzenia. Lapidarium w budowie

KK. Oświadczam iż, wyrażam opinię i ocenę, że prawdopodobnie to pan Michał Kołaciński jako były burmistrz, odpowiada za zniszczenie tego zabytku i to na niego spada odpowiedzialność, a nie na podmioty zewnętrzne.

MN. Za usunięcie pomnika moralnie odpowiada IPN, a faktycznie Wojewoda Dolnośląski, czyli rządząca partia PiS.

KK. Oświadczam też, że artykuł 108 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi w punkcie 1: "Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

MN. Pomnik (cokół) nie był wpisany do rejestru jako obiekt zabytkowy. Jest to przysłowiowe bicie piany.


Pomnik usunięto do gruntu

Radny Karpienko nigdy nie zajmował się historią tego pomnika, nie protestował gdy miano go usunąć. Nie był obecny podczas jego fizycznego usuwania, a mógł interweniować, bo od lat był znanym działaczem społecznym i miejskim aktywistą. Teraz zmienił poglądy i stał się po czasie obrońcą pomnika z niskich pobudek. To Burmistrz Michał Kołaciński robił wszystko, aby uratować przynajmniej postać polskiego żołnierza [2]. Sam byłem w to zaangażowany, a rzeźbiarz Zbigniew Podurgiel miał sprawdzić, czy istnieje techniczna możliwość rozdzielenia obu postaci. Niestety, nie istniała. Aparatczyk z IPN kazał wyrzucić polskiego żołnierza-frontowca na śmietnik historii.

  1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego do Burmistrza Oleśnicy
  2. Pismo Burmistrza Oleśnicy do Wojewody Dolnośląskiego
  3. Pismo Burmistrza Oleśnicy do przewodniczących Kół Żołnierzy Zawodowych

Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej 2 Armii Wojska Polskiego w obronie Oleśnicy

Oddziały II Armii Wojska Polskiego na ziemi oleśnickiej

 


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI