Zmiana konstrukcji dachu na budynku koszarowym w Oleśnicy
28.12.2020 r.

Budynek koszar dla 1 eskadronu Regimentu Dragonów nr 8 wybudowano w 1872-1873. Pokazano go niżej na zdjęciu z 1899 r. Miał numer Nachodstrasse 10.


Budynek koszarowy w widoku od strony placu ćwiczeń

Jak widać na zdjęciu, na dachu znajdują się tylko kominy i okienka dachowe. W 1902-1904 r. dragoni opuścili budynek i przenieśli się do wybudowanych koszar dragonów (Czerwone Koszary). Do opuszczonego budynku przeniósł się oddział karabinów maszynowych (MGAbt nr 8), wchodzących w skład Batalionu Jegrów nr 6. Jednostka ta istniała do 31 grudnia 1920 roku i wtedy budynek koszar przejęło miasto. Prawdopodobnie zasiedlili go mieszkańcy, była też w nim biblioteka. Po 1945 r. był zamieszkany (ul. Lwowskia 25-29) i nie znano jego historii, dlatego nie trafił na listę zabytków. Dopiero może zmiana nastąpiła po moim tekście.

Po 1920 r. nie robiono mu chyba zdjęć i dlatego nie wiadomo, kiedy zmieniła się konstrukcja dachu. Na poniższym zdjęciu zaznaczyłem strzałkami jakieś dobudowane elementy, o których jeszcze nie wspominano.


Zmiana konstrukcji dachu w stosunku do sytuacji pokazanej na powyższym zdjęciu - do czego służą pokazane dobudówki?

Początkowo sądziłem, że umieszczono na nich jakieś platformy o przeznaczeniu wojskowym (obrona przeciwlotnicza). Kiedy stał się możliwy kontakt z Jackiem Kamińskim - mieszkańcem tego budynku - dowiedziałem się, że mogą to być kanały wentylacyjne o dużym przekroju. Zaczynają się bowiem nad dawnym pomieszczeniem kuchennym i nad pralnią w piwnicy, zatem przebiegają przez przez I i II piętro, aż na dach. Nie wiadomo kiedy zostały wykonane - może w trakcie I Wojny Światowej, w której budynek był intensywnie wykorzystany na szkolenie żołnierzy obsługujących karabiny maszynowe, najefektywniejszego wówczas uzbrojenia. Z drugiej strony - tak duży remont, wyłączyłby na długi czas budynek ze szkolenia żołnierzy. Sądziłem, że może w 1904 r. gdy budynek był remontowany, jednak na zdjęciach z 1906 r. pokazywano dach bez tej konstrukcji. Same niewiadome.

Trudno jest zrobić zdjęcia miejsca początku kanałów, gdyż pomieszczenia piwniczne są zajęte. Często wykonawcy kominów i innych elementów budynków zostawiali na nich nazwiska lub inicjały i daty. Może kiedyś przy okazji remontów się znajdą i poznamy datę wykonania. Czekam na zdjęcia od mieszkańców budynku i może wyjaśnienia specjalistów budownictwa, wentylacji itp. Obecni mieszkańcy nie pamiętają, żeby po wojnie je wykonano.


Zdjęcie jednego kanału - widać jego wylot zabezpieczony siatką przed gołębiami. Fot. Jacek Kamiński


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI