Marek Nienałtowski
Ocalić od zapomnienia.
Sylwester Cierpka - nauczyciel i inspektor szkolny w powiecie oleśnickim

W niektórych miastach wspomina się mieszkańców, którzy w trudnych latach po 1945 r. czymś się zasłużyli - np. odbudowywali miasto, chronili zabytki, zakładali szkolnictwo, służbę zdrowia. harcerstwo, rzemiosło itd. W Oleśnicy takie działania są rzadkością (chociaż jest to potrzebne) i dlatego za zachowanie pamięci biorą się osoby prywatne. Jeden z bardziej efektywnych sposobów zasadza się na wydaniu publikacji wspomnieniowej przez członków rodziny. Niżej pokazano książkę, zawierającą wspomnienia przyjaciół, współpracowników i rodziny o Sylwestrze Cierpce. Te wspomnienia zdobyła, opracowała i wydała w 2014 r. córka - Maria Barbara Stawicka. Niżej strona tytułowa z fotografią S. Cierpki i notka na odwrocie książki o autorce.

Niżej spis treści książki liczącej 139 stron

Przytaczam wstęp napisany przez autorkę książki.

WSTĘP
Człowiek i Jego losy zazwyczaj giną w niepamięci ludzi. Są jednak zdarzenia, które powodują, że wraz z człowiekiem Jego czyny trwają w pamięci historii. Dramatyczność losu niektórych ludzi bywa podniesiona do potęgi wówczas, kiedy działalność człowieka powiązana jest z losem narodu. Chcę napisać o moim ojcu - Sylwestrze Cierpce, którego życie i praca były powiązane z losem narodu i są ciekawe, ofiarne i warto przyjrzeć się ze szczególną uwagą na mechanizmy działania i patriotyzm, zanim pamięć historii nie zatrze na zawsze śladów Jego czynów i ludzi z nim współpracujących.

Wspominając Ojca, chcę ukazać Jego życie i działalność nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także po wojnie.

Od października 1932 roku Sylwester Cierpka był nauczycielem - kierującym jednoklasową szkołą w Wyrębinie, położoną samotnie przy szosie prowadzącej z Borzęciczek do Ruska. Była to wieś cicha i spokojna w byłym powiecie krotoszyńskim, gmina Koźmin. W środku wsi stoi sobie samotnie szkoła podstawowa, wybudowana przed I-szą wojną światową.

W czasie niewoli pruskiej szkoła ta służyła do zgermanizowania polskich uczniów. Wówczas nauczał w niej wszechwładny nauczyciel Żuraw. Milczące mury tej szkoły kryją w sobie niejedno przykre zdarzenie z przeszłości.

W tej to szkole pracę swoją zaczął Sylwester Cierpka, gdzie pracował do 1939 roku (do wybuchu II wojny światowej) i zaraz po wojnie w roku 1945. W latach 1939-1945 prowadził pełną zaangażowania patriotyczną działalność, która uważam nie powinna zapaść w zapomnienie, dlatego została wydana niniejsza książka o Sylwestrze Cierpka.

Późniejsza powojenna praca i działalność Ojca jest równie ciekawa. Ukazuje Jego dalsze losy w Bolesławcu i w Oleśnicy, gdzie będąc Inspektorem organizuje szkolnictwo polskie, zwiększając ilość szkół podstawowych, walcząc z analfabetyzmem u dorastającej młodzieży i dorosłych.

We wrześniu 1962 roku został Kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy i pracował na tym stanowisku aż do emerytury. Po przejściu na emeryturę kontynuował pracę z młodzieżą jako wychowawca w internacie. Zmarł 1 października 1985 roku.

Jakim był człowiekiem? Na to pytanie odpowiedzą osoby z rodziny i ludzie, z którymi stykał się na co dzień w domu, w pracy, przy róż­nych spotkaniach, zebraniach i uroczystościach. Wypowiedzą się w swoich wspomnieniach, które zamieściłam w tej książce.

Opracowanie zawiera fotografie, dokumenty potwierdzające Jego działalność w okresie międzywojennym, w czasie okupacji i po wojnie. Ponadto uzyskałam, jak wspomniałam wcześniej, wiele wspomnień o Ojcu i Mamie od wspaniałych ludzi, dzięki którym ta książka będzie o wiele, wiele ciekawsza i bardziej urozmaicona. Dlatego osobom, które napisały te wspomnienia, bardzo dziękuję.

Egzemplarz tej książki znajduje się w Bibliotece publicznej i tam można zapoznać się z życiem i osiągnięcami S. Cierpki.

Stawicka M.B., Sylwester Cierpka i jego mała ojczyzna. Warszawa-Sandomierz 2014

Książką w Internecie

Wcześniej bo w 2011 r. Maria Barbara Stawicka wydała książkę genealogiczną opisująca ród Cierpków w okresie XX w. Książka ta spotkała się z pozytywna opinią naukową. Jest dostępna także w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie i wielu innych za granicą.

W tej książce można przeczytać m. in. oj Błogosławionej Gwidonie, Helenie Cierpka, która była siostrą w zakonie nazaretanek i zginęła 1 sierpnia 1943 roku. Wraz z jedenastoma innymi siostrami została rozstrzelana w lesie 5 km od Nowogródka. Miała wtedy 43 lata.

Stawicka M.B., Ojcowizna, karabin, tablica..., Warszawa-Sandomierz 2011

Zapewne autorka książki nie odmówi innym osobom, chcącym napisać książkę o kimś z rodziny, informacji na tematy techniczno-wydawnicze i kosztach. Uważam, że starsi mieszkańcy Oleśnicy posiadający ciekawą wiedzę o okresie powstania polskiej Oleśnicy powinni drukować swoje wspomnienia i nie czekać, aż to będa wspomnienia pośmiertne rodziny. Ewentualnie można spisywać wspomnienia i przekazywać do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, które taką akcję prowadzi. Można także wspomnienia przekazywać w postaci nagrań. Stykam się z mieszkańcami Oleśnicy, którzy mają niezwykłe cenne informacje z lat 1950-1960 o pozostałościach zabytków, które nie zostały opisane w żadnej niemieckiej publikacji. Czy mają zniknąć na zawsze?


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI