Księga herbu

Opis wszystkich symboli miejskich winien znajdować się w Księdze symboli miejskich. W nich winna istnieć Księga herbu.

Księga Herbu stanowi "instrukcję obsługi", jak poszczególne warianty herbu przedstawiać w różnych dokumentach i drukach miejskich oraz innych dowolnych miejscach prezentacji (drogowskazy, mapy, rysunki na ścianach domów) lub materiałach. Zawiera szczegółowy opis herbu - jego rodzaje (duży, średni i mały), wymiary (w tym minimalne!), kolory (w różnych systemach; najczęściej RGB, CMYK i Pantone) oraz jego eksponowanie w różnych technologiach (malowany, drukowany na różnych podkładach, metalowy, rzeźbiony itp.). W księdze winny się znaleźć przykłady prawidłowego użycia herbu w najczęściej występujących przypadkach. Winny być wskazane zależności, jakie występują w przypadku użycia herbu z innymi elementami graficznymi (np. ewentualna ramka), typografią czy przestrzenią pustą. Księga może zawierać również przykłady niedopuszczalnego stosowania herbu (przykładów byłoby dużo). Poszczególne karty księgi powinny prezentować techniczny opis herbu, kolorystykę, jego pole ochronne, użyte kroje czcionki (np. w ewentualnym podpisie "Herb Oleśnicy", "Oleśnica", "Dyplom uznania" itp.), ich wielkość, światła i odległości, jakie należy stosować do jego prawidłowego wizualnego odbioru. Można przy tym oprzeć się na konkretnych przykładach projektów. Np.: wizytówki, papier firmowy, koperty, gazetka miejska, drogowskazy, godła w urzędach, tablice przed wejściem do urzędów, flagi, pieczęcie itp. W najprostszym przypadku - może to być kilkustronicowy dokument, w którym winien się znaleźć podstawowy opis herbu dużego, małego i ewentualnie średniego wraz z prezentacją ich użycia w kilku konkretnych i najczęściej stosowanych wariantach. Z opisu winno być bezpośrednio wiadomo jakie najważniejsze i najistotniejsze wymogi należy spełnić, aby prawidłowo odwzorować i używać herb. Do księgi można także dołączyć na płycie CD wzory herbów wraz z próbkami kolorów. Ułatwi to w znacznym stopniu kontakt z drukarniami, grafikami itp.

Ponadto elementy Księgi herbu winny znaleźć się na stronie internetowej miasta wraz z możliwością skopiowania poszczególnych wariantów herbu w wersji *.cdr, *.ai oraz *.eps (przykład z Twardogóry). Brak tego doprowadzi do sytuacji z którą mamy do czynienia obecnie, gdy drukarz lub składacz komputerowy dokonuje skanowania herbu z innego "obrazka". To w rezultacie prowadzi zawsze do zmian kolorystycznych, utraty proporcji oraz błędnego wycięcia podkładu (co stało się obecnie normą!).


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kosciół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia LinkiZauwazyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI