Marek Nienałtowski
Mój tekst historyczny trafił dosłownie na tablicę MOKiS w Oleśnicy
05.07.2024 r.

Około 2021 r. pojawiła się obok kościoła NMP i św. Jerzego dwustronna tablica MOKiS-u, z której jedna strona poświęcona była obu kościołom. Obok przed wejściem do obecnego kościoła prawosławnego (dawnego kościoła NMP) znajduje się od dawna także tablica UMO poświęcona tym kościołom.


Z lewej tablica MOKiS-u, z prawej tablica UM Oleśnicy

Na tablicy MOKiS-u istniały błędy, które podkreśliłem. Są to niewielkie błędy w porównaniu do tych, znajdujących się na tablicy UM Oleśnicy, o których napiszę w następnej odsłonie.


Data 1307 nie dotyczy kościoła, a szpitala św. Jerzego. Kościół św. Jerzego nie pełnił nigdy roli
kościoła parafialnego - to był błąd w tłumaczeniu z j. niemieckiego. Naturalnie benedyktynów
do Oleśnicy ściągnął Konrad II, a nie Konrad I.

Po jakimś czasie tablicę w tym tekstem usunięto i w to miejsce umieszczono tablicę z nowym tekstem. Jej tytuł - Historia Nawy Kościoła św. Jerzego. Istnieją różne definicje pojęcia "Nawa" - jest to najogólniej miejsce w kościele dla wiernych. Wikipedia i słownik PWN uszczegółowiają definicję - jest to "część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych". Czyli ma to być tekst o historii wnętrza kościoła św. Jerzego? W rzeczywistości nie ma w nim nic o Nawie. Można się przekonać czytając poniższy tekst (kliknąć go, aby powiększyć)


Fot. Danuta Obrębska-Kubik

Kiedy przeczytałem powyższy tekst okazało się, że jest to dokładnie mój tekst o kościele NMP i św. Jerzego, który został umieszczony na stronie internetowej www.olesnica.pl. https://olesnica.pl/turystyka/cerkiew-prawoslawna. zgodnie z umową o dzieło DG.1. 3410.18-3 /2011 pomiędzy mną, a Miastem Oleśnica, w osobie Jana Bronsia (niedługo napiszę jak to się mogło stać!!!). Prawdopodobnie dyr. MOKiS potrzebowała tekst na tablicę. Nikt nie potrafił go napisać (?) i dlatego poprosiła prawdopodobnie kogoś z władz Oleśnicy, aby mogła przepisać mój tekst na tablicę. Dostała na to zgodę, gdyż UM Oleśnicy nie liczy się z treścią tej umowy. Przypomnę tylko punkt nr 8 umowy.

8. Z dniem wykonania przedmiotów umowy na Zleceniodawcę przechodzą autorskie prawa majątkowe do korzystania z tekstów oraz rozporządzanie nimi. W przypadku kopiowania tekstów do innych mediów - zostanie zachowane w podpisie nazwisko autora tekstu.

Czyli z tego wynika, że UMO mógł przekazać mój tekst MOKiS-owi, ale pod nim powinno być moje nazwisko jako autora. Czyli władze miasta naruszyły punkt 8 powyższej umowy. Co w przypadku miasta jest częstym działaniem. Nie szanuje się umów i autorów.

MOKiS przepisał mój tekst, ale cały nie zmieścił się na tablicy. Dlatego usunięto jeden akapit. Przytoczę go, bo ostatnie zdanie jest ważne.

"Zakon benedyktynów nie rozwijał się pomyślnie i wobec braku zakonników (w końcu było ich tylko trzech) biskup wrocławski Jan IV Roth, na prośbą książąt podiebradzkich, włączył w 1505 r. opactwo benedyktynów do prepozytury augustianów. Po pewnym czasie nastąpiło konstrukcyjne połączenie obu kościołów, poprzez wyburzenie graniczących bocznych ścian. Ołtarz umieszczono na północnej ścianie kościoła pw. św. Jerzego". Czyli bezmyślnie usunęli ten akapit, bowiem jedynie w nim jest wspomniana Nawa - rozmieścili w niej ołtarz. Potem organy i empory.

Nie mam zbytnich pretensji do MOKiS o brak mojego podpisu w tekście. Ważne jest, że istnieje chociażby bezbłędna tablica (obok niestety głupawej tablicy UM Oleśnicy). Najbardziej cieszy mnie istnienie z drugiej strony tej tablicy tekstu i zdjęć poświęconych osobie Kurta Fleckensteina. Wreszcie po wielu latach autor stojącej obok rzeźby przestrzennej doczekał się tekstu wspomnieniowego. Pisałem o autorze w 2014 r.

Następnie napiszę o tej głupawej tablicy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Literatura:

Mrozowicz W., Wiszewski M., Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006
Pyzik J. A., Kościelne nieścisłości, Panorama Oleśnicka nr 5 czerwiec 1995 r.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI