Odznaka Liedertafel

Wiele dla historii Oleśnicy czynią osoby, spędzające wolny czas na wycieczkach z wykrywaczami metali. Dotleniają się i przy okazji znajdują różne ślady materialne historii, leżące nawet na powierzchni ziemi, w miejscach po starych zagrodach chłopskich, zajazdach, parkach, na terenach dawnych strzelnic, poligonów, targów itp. Znaleziska te zachowują dla siebie, a niektórzy przechowują je z myślą o przekazaniu do mogącego kiedyś powstać muzeum oleśnickiego.

Jednym ze znalezisk jest przedstawiona niżej odznaka. Pochodzi ona od osoby chcącej zachować anonimowość. Skan tej odznaki przekazał mi w imieniu właściciela A. Ł. Obu Panom serdecznie dziękuję.


Opis odznaki

Na odznace, przedstawiającęj lirę, nad którą znajduje się zapewne muza uskrzydlona, umieszczono napis
M.G.V. LIEDERTAFEL
OELS i. SCHLES.
1879

M.G.V. to skrót od Männer Gesang-Verein - Męskie Towarzystwo Śpiewacze.

LIEDERTAFEL to nazwa stowarzyszenia śpiewaczego, powstałego w Niemczech już w 1809 roku i które w Oleśnicy powołano w 1835 roku (dalszy tekst o tym stowarzyszeniu pochodzi ze znakomitej pracy magisterskiej Agnieszki Drożdżewskiej). Głównym celem tego zespołu było uprawianie śpiewu podczas wspólnych biesiad, po których następowały potańcówki (3 x P - pośpiewać, połykać, potańczyć).

Członkowie zespołu spotykali się raz w tygodniu na próbach, połączonych najprawdopodobniej z tradycyjnymi biesiadami. Utwory ćwiczone podczas tych spotkań były następnie wykonywane przy współudziale pań będąch członkiniami Oleśnickiego Towarzystwa Śpiewaczego. Wyćwiczony repertuar prezentowano podczas comiesięcznych koncertów czwartkowych w jednej z sal miejskich.

Rocznica założenia zespołu odbyła się 10 lutego 1836 roku w wielkiej sali ratuszowej. Wówczas to wspólnie z Oleśnickim Towarzystwem Śpiewaczym wykonano utwór na głosy solowe, chór i orkiestrę, a następnie pierwszy akt opery Wolfganga Amadeusa Mozarta Don Giovanni w wersji koncertowej. Zgodnie z tradycją - po koncercie nastąpiła uroczysta kolacja oraz potańcówka.

Olesnicki Liedertafer miał swój dobry okres jak i zły, charakteryzujący się przerwą w działalności. Jedno z powtórnych powołań zespołu odbyło się w 1879 roku, co obrazuje data na odznace. Jest to więc odznaka wykonana z okazji ponownego założenia stowarzyszenia śpiewaczego Liedertafel w 1879 roku.


Tablica w Rynku
Kolejna rocznica założenia Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Liedertafel” odbyła się na Rynku 28 lipca 1886 roku. Z tej okazji na fasadzie jednej z kamienic umieszczono tablicę pamiątkową z wizerunkiem liry i napisem: Männer Gesang-Verein „Liedertafel”. Oels 1886. Pozostaje szukać zdjęcia budynku w Rynku, na którego fasadzie widoczna będzie tablica z wizerunkiem liry. Być może, że tablica była związana z budynkiem, w którym znajdował się hotel, użyczający swoich sal do propagowania muzyki i spiewu.

Literatura
Drożdżewska A. Życie muzyczne w Oleśnicy w XIX w. Praca magisterska. Wrocław 2004


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI