Co dalej z "historyczną" prezentacją Paucis Verbis na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy w dziale "Historia"?
Wnioski z interpelacji Radnego Wiesława Piechówki i odpowiedź Kierownika Sekcji Komunikacji UMO

INTERPELACJA z dnia 5.06.2020 r. (była reperkusją mojego tekstu)
W SPRAWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEDSTAWIANIA HISTORII OLEŚNICY


W 2009 i dwukrotnie w 2010 r. we współpracy z Markiem Nienałtowski pisaliśmy krytyczne interpelacje na temat historii Oleśnicy na stronie internetowej miasta. Na skutek tych interpelacji w 2011 na stronie UMO pojawiła się historia miasta, zabytków i pomników autorstwa Marka Nienałtowskiego. Po dziewięciu latach Pan Marek Nienałtowski musiał znowu zabrać głos w tej sprawie, gdyż UMO uznał, że trzeba poprawić "historię Oleśnicy" zlecając jakiejś nieznanej firmie spoza Oleśnicy wykonanie prezentacji historii Oleśnicy do 1945 r. i drugiej prezentacji obejmującej historię po 1945 r.

Firma ta przedstawiła "nową odkrywczą" treść, zmieniającej treść zawartą w tekście M. Nienałtowskiego i monografii Oleśnicy wydanej w 2006 r. przez prof. Wojciecha Mrozowicza. Ponadto nieznany autor uznał się za właściciela większości ilustracji będącej własnością znanych nam mieszkańców Oleśnicy i prof. Mirosława Przyłęckiego. Naturalnie autor prezentacji nie wspomniał w spisie ilustracji żadnego nazwiska, co jest kopiowaniem, niezgodnym z prawem. Autor podaje jako źródło ilustracji Urząd Miasta Oleśnicy. Czy UMO przekazał ilustracje będące cudzą własnością (nawet niemieckiego muzeum), jeśli tak, jest to działanie niezgodne z prawem.

Obecnie na stronie UMO są dwie odmienne historie miasta Oleśnicy. Jedna powinna być usunięta. UMO nigdy nie poczuwał się do zaistniałych błędów i dlatego najprawdopodobniej nie usunie tej prezentacji. Wobec tego należy usunąć teksty M. Nienałtowskiego, który się na to zgadza. Proszę o podanie kosztów opracowania prezentacji, kto je zlecał i kto ją odbierał.
Z poważaniem
Radny Wiesław Piechówka

23.06.2020 r. Radny W. Piechówka otrzymał odpowiedź na interpelacje, podpisaną przez Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej Marzenę Graczyk. Jest ona dostępna na stronie UMO Tutaj tylko odniosę się do istotnych treści.

Tekst z pisma Pani Marzeny Graczyk
Moje uwagi

Autorem dwuczęściowej prezentacji multimedialnej, pn.: „Oleśnica przed 1945 rokiem" i „ Oleśnica po 1945 roku" jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (....) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (....).

Trudno zatem zgodzić się ze stwierdzeniem użytym w interpelacji Pana Radnego, jakoby jest to „jakaś nieznana firma spoza Oleśnicy". Spółka zrealizowała w/w prezentację na zlecenie Gminy Miasta Oleśnicy, w oparciu o umowę nr KS.2711.38.1.2020 z dnia 17.02.2020 roku.

Pani Marzena Graczyk "zapomniała" dodać, że ta spółka uzyskała wpis do rejestru 22 stycznia 2020 r., a UMO podpisywał umowę 17 lutego 2020 r. Czy spółka istniejąca wówczas 4 tygodnie może być znana? Zlecono prezentację 17. 02. 2020 r. odebrano 26.02. 2020 r., czyli prace nad prezentacjami trwały ok. 6 dni. Oceniam to jako rekord, chociaż z wątpliwym wynikiem, bo autorzy wykazali się zupełnym brakiem wiedzy o Oleśnicy i jej historii.
Wynagrodzenie z tego tytułu wynosiło 5.881,86 zł brutto. Przedmiot w/w umowy został protokolarnie odebrany w dniu 26.02.2020 roku, przez przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Sekcji Komunikacji Społecznej.
UMO winien preferować przy zawieraniu umów osoby (firmy) z Oleśnicy. One bez problemu stworzą prezentację na wyższym poziomie i taniej. Niestety, Kierownik Sekcji Promocji nie ma w tej dziedzinie rozeznania. Nie ma też wiedzy o historii miasta i dlatego nie jest w stanie ocenić wykonanej pracy.
Prezentacja, o której mowa w pkt 2, została wykonana i zamieszczona na miejskiej stronie internetowej jako odrębne opracowanie, w stosunku do tekstu historycznego Pana Nienałtowskiego.
Mój tekst bazuje na źródłach historycznych, natomiast prezentacje są pełne błędów, ale to władzom Oleśnicy nie przeszkadza. Będę musiał okresowo przypominać czytelnikom, że to nie ja jestem autorem prezentacji, bo tak będą sądzić, widząc w zakończeniu moje nazwisko.
Wykonawca oświadczył też, że wykonana prezentacja nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów.
W prezentacji użyto ilustracje wykonane przez oleśniczan lub znajdujących się w prywatnych zbiorach oleśniczan, którzy za ich zdobycie płacili znaczne sumy. Autorzy prezentacji je skopiowali i sprzedali UMO. To jest działanie nieuczciwe. Nieuczciwy jest także UMO, że takie działanie wspiera.
Przedstawiciel spółki napisał: treści zawartych w prezentacji nie należy traktować jako opracowań historycznych, lecz jako sposób popularyzacji przeszłości. Stąd krótka forma i przystępny, potoczny język. Prezentacja w żaden sposób nie zmienia opracowań historycznych innych osób, lecz jest wyłącznie subiektywnym i autorskim sposobem interpretacji formy przekazu"; Jeśli nie jest to prezentacja historyczna, a popularyzatorska, tworząca odmianę historii - nie powinna znaleźć się w dziale "Historia" miasta.

Przedstawiciel spółki napisał: w końcowej części prezentacji znajduje się lista podmiotów wykorzystanych w prezentacji oraz informacja, że część materiałów została pobrana z przestrzeni publicznej ogólnie dostępnej i nie wymaga specjalnych zgód.

 

 


Na końcu pierwszej części prezentacji podano (prócz F.B. Wernera) dwa nazwiska malarzy flamandzkich z XVII w. i jednej współczesnej ilustratorki, których obrazy nie mają związku z Oleśnicą. Dlaczego zostali ujęci, skoro ich prace istnieją w przestrzeni publicznej ogólno dostępnej - np. Wikipedii? Natomiast pominięto nazwiska innych osób, których ilustracje są związane z Oleśnicą i je wykorzystano (Z. Podurgiel, M. Nienałtowski, M. Przyłęcki). W drugiej części brak zupełnie spisu autorów lub właścicieli zdjęć (np. Marka Górnickiego - właściciela dwóch cennych historycznie zdjęć) i może adresu mojej strony internetowej skąd je skopiowano. Ilustracje te nie są ujęte w Wikipedii, ani nie były sprzedawane na Allegro, Ebay i innych serwisach aukcyjnych. Czyli nie były w przestrzeni publicznej ogólnie dostępnej. Istnieją głównie na mojej stronie lub w moich książkach. Czy tak trudno było umieścić dodatkowo kilka nazwisk i stron www, z których kopiowano? Byłoby uczciwiej.

Przedstawiciel spółki chwali się, że znał i szanował prof. M. Przyłęckiego. Użyto 4 Jego ilustracje, ale bez znaku szacunku jakim mogłoby być podanie nazwiska autora.

Autorzy używając ilustracji F.B. Wernera do celów komercyjnych winni mieć zgodę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. (tak było jeszcze w 2017 r.). Przynajmniej powinni wspomnieć, że ilustracje Wernera pochodzą z BUWr.

 

Przedstawiciel spółki napisał: Nadmieniam, że oceny przedmiotowej prezentacji dokonał Pan dr hab. Piotr Oszczanowski - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i jednocześnie Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wyrażając swoją przychylność do treści i nie podważył prawidłowość podanych w niej informacji.
Pan prof. Piotr Oszczanowski jest wybitnym znawcą historii sztuki
i zapewne przeglądając tę prezentację był zainteresowany użytymi obrazami mistrzów flamandzkich. Zapewne też był pewien, że autorzy dochowali staranności w doborze dat i zdarzeń historycznych związanych z Oleśncą. Teraz wie, że zaufał ludziom nie znającym podstaw historii naszego miasta.

Wniosek. Urząd Miasta Oleśnicy powinien zwrócić firmie obie prezentacje w celu dokonania zmian w treści historyczno-ilustracyjnej i uzupełnienia spisu autorów oraz właścicieli ilustracji.


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI