Podobny projekt ściany szczytowej domu mieszkalnego

23.03.1823 r. płonie Ratusz i wiele posesji leżących obok - w szczególności cała zabudowa śródrynkowa. W ciągu kilku-kilkunastu lat wiele budynków zostaje odbudowanych. Na uwagę zasługują dwa skrajne budynki we wschodniej części śródrynkowej zabudowy - w nich, w ścianie szczytowej, pierwsze piętro i poddasze jest zewnętrznie podobne. Może to świadczyć o jednym planie budowy lub jednym budowniczym (sądzę, że wówczas architekci nie zajmowali się budową małych budynków mieszkalnych).


Na wycinku widokówki widoczne są dwa podobne budynki.

Czy podobne domy wybudowano również poza rynkiem? Okazuje się, że na ul. Kościelnej stoi podobny dom - zdjęcie niżej.

Dom przy ul. Kościelnej
Dom w Rynku

Z powyższego wynika, że wówczas w mieście, mógł istnieć jakiś preferowany projekt budynku, mający ciekawą ścianę szczytową. Był umieszczany jako skrajny w rzędzie domów. Czy ktoś z czytelników zauważył w mieście (w powiecie?) inny podobny budynek?

Pani Danuta Obrębska-Kubik i Jerzy Pawelec napisali o domu przy zbiegu ul. św. Jadwigi i ul. R. Traugutta. Dom ten jest podobny do powyższych, lecz różni się brakiem półkolistego okienka na strychu. Może ono istniało po wybudowaniu budynku, lecz podczas remontu zlikwidowano je, jako trudne i kosztowne do odtworzenia. Czy tak było, dowiemy się po odnalezieniu przedwojennego zdjęcia tego domu.

Pan Mariusz Czarnasiak wskazał, że podobieństwo do tego rozwiązania, wykazują dwa inne budynki:


Róg ul. R. Traugutta i ul. Szkolnej.


Nieistniejący dom przy ul. B. Prusa, pokazany strzałką z lewej.

Oba powyższe budynki mają większą szerokość niż wcześniej pokazane - stąd występujące różnice.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy
Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Księga gości Dopisz się do księgi Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim