Marek Nienałtowski
Pomnik II Armii WP w Boguszycach
wrzesień 2005 r.

Tak wygląda obecnie pomnik poświęcony II Armii WP. W Boguszycach w okresie 23.03.1945- 7.04.1945 stacjonował sztab I Korpusu Pancernego, 26 pułk artylerii przeciwlotniczej, 2. batalion motocyklowy, 6. batalion łączności (?), 15. batalion saperów(?). W najbliższej okolicy rozmieszczone były inne brygady, pułki i bataliony. Przez Boguszyce żołnierze maszerowali w kwietniu 1945 r. zmierzając w kierunku nowego miejsca zgrupowania w rejonie Nysy Łużyckiej (szli nocami, najpierw do Dobroszyc, Zawoni, Trzebnicy i już dalej na zachód). Być może, pomnik wybudowano ok. 1976 r. gdyż wtedy powstał podobny pomnik w Oleśnicy. Podobno odlewy orła i tablicy intencyjnej były dwukrotnie kradzione. Około roku 2001, pomnik odnowił za własne pieniądze kpt. w st. spoczynku Kazimierz Marciniak, uczestnik tego marszu (zm 2.11.2004 r.). Po jego śmierci pomnik został ponownie zdewastowany.

Dodano 28 kwietnia 2011 r.
4 kwietnia 2011 r. otrzymałem informację, że społeczość gminy chce pomnik doprowadzić do normalnego stanu. Jeden z mieszkańców Boguszyc S.C. napisał do mnie w sprawie treści napisu intencyjnego. Sam wcześniej go poszukiwałem, aby umieścić na stronie. Nawet napisałem (przed laty) e-mail do GOK w Boguszycach, ale nie dostałem odpowiedzi. Kpt. K. Marciniak opowiadał, że w Boguszycach, w trakcie nocnego marszu zginął jego kolega i tam został pochowany. Stąd m.in. Jego zabiegi o dobry stan pomnika. Prawdziwość tego zdarzenia została poparta dokumentem archiwalnym, który dostarczył mi w 2009 r. Marek Włodarczyk (ta informacja potwierdza się jeszcze w innym dokumencie z 1947 r. ).        

Odpis z oryginału wykonał Marek Włodarczyk i zgodził się na umieszczenie na stronie    

Ciekawe czy w pamięci mieszkańców Boguszyc pozostał jakiś ślad o miejscu tego grobu i ewentualnie ekshumacji żołnierza. Czy w Sokołowicach pamiętają cmentarz wojenny, czy może pozostał po nim jakiś ślad, przynajmniej w pamięci mieszkańców?

Na niedawno wykonanej mapie powiatu, przez przeoczenie oznaczono ten pomnik jako poświęcony Armii Radzieckiej. Po mojej interwencji podjęto działania w celu poprawienia nieprawdziwej informacji.

Dodano10.06.2016 r.

W końcu kwietnia zaproszono mnie do Urzędu Gminy Oleśnica w sprawie przedstawionego powyżej pomnika. Byłem zdania, że należy ten pomnik przywrócić do postaci jaką miał w 1976 r. i jaką ma analogiczny pod względem formy i intencji pomnik w Oleśnicy. W trakcie rozmów sprawdziliśmy w internecie, czy podobne pomniki poświęcone szlakowi II Armii Wojska Polskiego znajdują się w innych miejscowościach. Okazało się, że znaleźliśmy jeszcze przynajmniej trzy analogiczne, w tym jeden w pobliskiej Zawoni. Można sądzić, że nie wszystkie trafiły do internetu lub niektóre mogły ulec zniszczeniu.

UG Oleśnicy podjął poszukiwania napisu istniejącego na pomniku. W rezultacie uzyskano zdjęcia pomnika oraz podstawową informację o nim z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Z powyższego tekstu wynika, że jest znany napis umieszczony na ówczesnej metalowej tablicy. Można go umieścić na typowej tablicy używanej do oznakowania zabytków. Na podobnej tablicy można również umieścić postać ówczesngo orła. Wtedy kolejny raz tablice nie trafią do punktu złomu.

Projektant obelisków Leon Podsiadły – rzeźbiarz, malarz i rysownik. Ur. 1932 r. w Drocourt we Francji. W latach 1952-1956 studiował we wrocławskiej PWSSP, w 1958 r. uzyskał dyplom z rzeźby pod kierunkiem Borysa Michałowskiego. Profesor uczelni artystycznych w Conakry (Gwinea), Wrocławiu i Opolu. Kierownik Katedry Rzeźby (1980-1986), dziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu (1980-1986). Członek oraz uczestnik wystaw Grupy Wrocławskiej. Autor szeregu pomników publicznych, rzeźb plenerowych takich jak: pomnik Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, pomnik Szlak II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy, pomnik Pomordowanych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Pietrzykowicach oraz zegar słoneczny przed wrocławskim parkiem wodnym. Brał udział w ważnych wystawach w kraju: we Wrocławiu, Warszawie i Opolu oraz za zagranicą: w Mons (Belgia), w Atenach, Genewie, Brunszwiku, Monachium, Krnovie (Czechy).

Zbigniew Podurgiel dodał, że L. Podsiadły jest również projektantem rzeżby Jezusa znajdującą się w głównym ołtarzu kościoła p. w. Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.


Dodano 04.07. 2016 r.
Szwadron Skorpion odnowił Pomnik II Armii Wojska Polskiego

Dużą niespodziankę Urzędowi Gminy Oleśnica i może mieszkańcom Boguszyc sprawił Szwadron Skorpion, który niedawno odnowił pomnik, odtwarzając w przybliżeniu treść i symbolikę wcześniej na nim istniejącą. Nie wiem czy też przy okazji, członkowie szwadronu uporządkowali teren wokół pomnika i założyli łańcuchy. Szwadron Skorpion jest znany w Internecie, lecz nie zamieścił informacji o odnowieniu tego pomnika.

 

Wypada cieszyć się, że ktoś chciał pamiętać o "Żołnierzch Zapomnianych", walczących i ginących za Polskę, która miała być demokratyczna. Nie wiadomo co zrobi UG Oleśnica, zamierzający wiernie odtworzyć inskrypcję zawartą na starym pomniku.


Ponowne odsłonięcie Pomnika II Armii Wojska Polskiego

Władze Gminy Oleśnicy poprosiły stowarzyszenie Szwadron Skorpion o zdjęcie elementów umieszczonych na pomniku i w to miejsce umieszczono tablicę o treści zgodnej z widniejącym w zbiorach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Także wykonano nową postać orła wówczas używanego.


Pomnik przed uroczystym odsłonięciem

Członkowie władz gminy z zastępcą wójta Krzysztofem Skórzewskim dokonałi odsłonięcia pomnika
Pomnik po odsłonięciu, zapaleniu zniczy i złożeniu wiązanek od
władz gminy i członków związku byłych żołnierzy zawodowych

Treść tablicy
Postać orła


Ogólny widok pomnika. Wzgórek ten został uprządkowany, zostanie obsiany trawą
i posadzone będą krzewy

Przed uroczystością odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury interesujące przedstawienie z udziałem mieszkańców wsi w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Zespół ten ma międzynarodowe sukcesy. Następnie wystąpił chór, który swój występ zaintonował Marszem I Korpusu. We wsiach powiatu oleśnickiego żywe są tradycje I i II Armii Wojska Polskiego, bo wielu mieszkańców miało w swoich rodzinach żołnierzy walczących o wyzwolenie Polski spod niemieckiej okupacji.

Dodano 17.08.2019 r.
Odnowili i nie zpomnieli

Co roku pod tym pomnikiem spotykają się mieszkańcy Boguszyc, których część jest rodzinnie związana z historią żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Szkoda, że w innych wsiach powiatu, gdzie stacjonowała II AWP, nie podejmuje się podobnych działań.


Warta honorowa strażaków z OSP Sokołowice


Jak zwykle, oprócz mieszkańców, udział wzięli zastępca wójta Krzysztof Skórzewski,
przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj
oraz sołtys Boguszyc Jadwiga Bodo.
Oba zdjęcia Grzegorz Huk. Panorama Oleśnicka


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI