Marek Nienałtowski
Pomniki z "Białych Koszar"

Dotychczas o pomnikach z tzw. Białych Koszar pisałem przy okazji poszukiwań obelisku z pomnika spotkania dwóch monarchów. Pan dr Mirosław Krosny - znawca historii szkolnictwa wojskowego w Oleśnicy (pisał o tym m.in. w Kwartalniku Powiatu Oleśnickiego), uznał, że pomniki z tych koszar powinny również zostać opisane i trafić do historii jednostek wojskowych i miasta. Poniższe informacje są autorstwa dra Mirosława Krosnego. Będą one ciągle uzupełniane.

Pomnik patrona jednostki gen. Walerego Wróblewskiego

Pomysł zbudowania pomnika pojawił się w 1967 r. po wizycie kadry i podchorążych Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych (skrót: TOSWL) we Francji. M. in. odwiedzili oni paryski cmentarz komunardów, na którym spoczywają prochy gen. W. Wróblewskiego.

Autorem pomnika był st. szer. Zygmunt Maślańczyk - słuchacz Technicznej Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Lotniczych (działającej w ramach TOSWL). W 1967 r. wykonał on kilka wersji pomnika. Przesłano je do oceny specjalistów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którzy wybrali projekt przedstawiający gen. W. Wróblewskiego na tle symbolicznej paryskiej barykady.

Przy budowie pomnika st. szer. Z. Maślańczykowi pomagali szer. H. Kowalik i st. szer. Z. Kraśniewski. 1 września 1968 r. , w czasie uroczystości związanych z sześćdziesiątą rocznicą śmierci gen. W. Wróblewskiego i promocją podchorążych, pomnik odsłonił zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński.

   

 

Pomnik lotnika

Na razie uzyskano jedynie ogólne zdjęcie miejsca rozmieszczenia pomnika.

I niewyraźne zdjęcie postumentu i postaci lotnika

Pomnik ten był wykonany z nietrwałego materiału i ulegał szybkiej degradacji. Ok. 1999 roku uznano, że nie przynosi on splendoru jednostce i został rozebrany.

W czasie II WŚ na lotnisku oleśnickim, przy drodze, znajdował się pomnik Hitlera (wg informacji Tadeusza Ćwika). Nie pozostał po nim ślad, ani zdjęcie.

Pomnik - Samolot TS-11 "Iskra"

 

TS-11 "Iskra" nr fabryczny 1H-0504, została wyprodukowana 14. 10. 1970 r. Początkowo była eksploatowana (nr burtowy 0504) w 60 lotniczym pułku szkolnym w Radomiu. W dn. 10.06.1972 r. samolot pilotowany przez st. szer. pchor. Jana Ficermana, w wyniku awarii silnika, zmuszony był awaryjnie lądować (bez podwozia) na łące w okolicach Białej Podlaskiej. Uszkodzony samolot przekazano Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, gdzie wykorzystywano go do praktycznego szkolenia techników i mechaników lotniczych. W 1978 r. TS-11 "Iskrę" wystawiono jako pomnik.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI