Marek Nienałtowski
Konserwacja ołtarza głównego i ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Posadowicach

Parafia p.w. Bożego Ciała w Posadowicach zleciła wykonanie konserwacji oltarza i ambony w wymienionym kościele. Wykonawcą jest dyplomowany konserwator dzieł sztuki mgr Wiesław Piechówka. Prace rozpoczęto 23 kwietniu 2014 r. i zostaną zakończone 30. 10. 2014 r.

Ołtarz i ambona zostały wykonane w 1680 r. przez ten sam warsztat dolnośląski. Nie są znani z nazwiska malarze, snycerzy ani stolarze. Po 1945 r. ołtarz i ambona zostały przemalowane bez uzgodnień z konserwatorem zabytków. Obrazy nie były konserwowane po 1945 r.

Aby odtworzyć stan ołtarza i ambony z okresu ich powstania W. Piechówka wykonał badania stratygraficzne na ich powierzchni oraz na elementach ich wystroju metodą mechaniczną. Używając skalpela rozdzielano poszczególne warstwy technologiczne, tworząc sondę schodkową. Przeanalizowano wykonane odkrywki i wyszczególniono wszystkie warstwy technologiczne i chronologiczne dla wszystkich elementów ołtarza i ambony, zatem warstwy wtórne i zabrudzenia usunięto. Następnie wykonano impregnację całej drewnianej konstrukcji ołtarza i ambony.

Ołtarz z kościoła filialnego pod wezw. Bożego Ciała w Posadowicach, przed konserwacją
Przykład - kolumna ołtarza w trakcie usuwania przemalowań

Usuwania przemalowań i uzupełnianianie ubytków
Czarną polichromię ołtarza zrekonstruowano farbą temperową o identycznym odcieniu dobranym na podstawie oryginału

Uzupełniono ubytki: drewniane profile listew wykonano mechanicznie w suchym drewnie sosnowym, rzeźbione ubytki uzupełniono w dobrze wysezonowanym drewnie lipowym. Natomiast ubytki w warstwie drewna powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych uzupełniono kitem.

Trzy obrazy malowane na desce z ołtarza kościoła w Posadowicach poddano konserwacji w pracowni konserwatorskiej W. Piechówki. Z wielu uzyskanych informacji zapamiętałem jedynie użycie żelazka do prasowania obrazu (usunięcie pęcherzy) i spirytusu. Jest oczywiste, że przy każdym obrazie wykonano wiele czynności i stosowano różne preparaty, aby obrazy były najbardziej zbliżone do stanu z XVII w. oraz były długowieczne.

Obraz z nastawy ołtarza całkowicie zamalowany, być może dlatego, że był na nim napis hebrajski
Obraz po częściowym usunięciu zamalowania. Pojawiają się obloki i napis w języku hebrajskim


Obraz po konserwacji


Obraz Ukrzyżowanie przed konserwacją

Wiesław Piechówka podczas konserwacji obrazu
Efekt konserwacji


Obraz Ostatnia Wieczerza przed konserwacją


Obraz po konserwacji

Ambona z kościoła filialnego pod wezw. Bożego Ciała
w Posadowicach, przed konserwacją
Ambona po kolejnym etapie konserwacji


Obrazów z ambony nie udalo się wyjąć z obudowy, dlatego wszystkie
prace rekonstrukcyjne wykonywano w kościele.
W. Piechówka przy pracy

Obrazy z kosza ambony kościoła w Posadowicach przedstawiające czterech ewangelistów, po konserwacji

01.12.2014. Dodałem zdjęcia ołtarza i ambony po konserwacji
Ołtarz i ambona po ostatecznym zakończeniu konserwacji

Wykorzystano zdjęcia Wiesława Piechówki i autora tej odsłony.

https://olesnica.org/Pomnik_nagrobny_Justa.htm


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI