Renowacja grobu żołnierza rosyjskiego z 1813 r.
Lipiec 2009 r.

Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzje o renowacji grobu (historia grobu). Renowacja obejmie dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Przewidziano także wykonanie gablot, w których znajdzie się opis historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i ewentualnie umieszczone zostaną dotychczasowe krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Także jest planowane wykonanie drogowskazu do grobu i ewentualnie oznakowanego przejścia przez ruchliwą drogę.

W ten sposób przy często odwiedzanej drodze, znajdzie się zabytkowy grób, będący ewenementem historycznym, wartym odwiedzenia. Renowacja jego świadczy o dbałości władz Gminy o zabytki. Najpewniej będzie służyć promocji gminy, powiatu i miejscowości Sokołowice.

Nadzór nad pracami z ramienia Gminy prowadzi Pan Jerzy Trzciński, który jest zachwycony bezinteresownym zaangażowaniem mieszkańców Sokołowic, strażaków, uczniów, leśniczych, sołtysów, właścicieli różnych firm i osób prywatnych w te prace (nazwy instytucji i nazwiska osób powinny być znane i stanowić przykład obywatelskiej postawy). Jak dotychczas, wszystkie prace wykonano bezpłatnie, również bezpłatnie uzyskano materiały. Pozyskano także środki z puli Wojewody przeznaczone na renowacje cmentarzy.

Stan z dnia 12 sierpnia 2009 r.
Niżej, w postaci zdjęć, pokazałem zakres wykonanych prac:

Dużymi kamieniami będzie wytyczona droga do miejsca usytuowania grobu. Kamienie te bezpłatnie dostarczył jeden z mieszkańców. Rozmieszczali je strażacy

Zejście z leśnej drogi do miejsca usytuowania grobu. Piasek do wykonania ścieżek, także uzyskano bezpłatnie.

Ten sam widok, lecz od miejsca grobu w kierunku leśnej drogi.

Na zdjęciu widoczny jest zakres dotychczasowych prac ziemnych wykonanych głównie przez strażaków.

Sukcesywnie będę śledził zakres wykonanych prac i informował czytelników strony. Wszystkie prace mają być zakończone ok. 15 października, aby już 1 listopada można było zapalić świeczki na grobie - tak jak to czynili okoliczni mieszkańcy. Prawdopodobnie zakończenie prac będzie związane z uroczystym poświęceniem grobu.

Stan z 8 września 2009 r.
Widoczne są znaczne zmiany. Powstało ogrodzenie z dwoma miejscami pod tablice informacyjne, ścieżki wysypano tłuczniem i wytyczono kamieniami.

Kliknij, aby powiększyć
 
Widok na początek ścieżki prowadzącej
do grobu od strony drogi leśnej.
Widok na grób, ogrodzenie i miejsca pod tablice informacyjne.
 
Widok na miejsce pod tablice informacyjne.
Widok na grób i jego otoczenie od strony leśnej drogi. Z lewej widoczny nasyp drogi Oleśnica - Ostrów Wlkp.

Większość prac wykonali strażacy z OSP z Sokołowic. Zbiorcze zdjęcie strażaków razem z Jerzym Trzcińskim odpowiedzialnym za wykonanie prac. Zamontowanie krzyża. Do ostatecznych kosmetycznych prac włączyli się uczniowie z V klasy SP w Sokołowicach [1], [2]

Stan z 30 października 2009 r.
Rano około 11.30 nastąpiło oficjalne zakończenie renowacji grobu.

Ogólny widok na grób i otoczenie. Kliknij aby powiększyć.

Widok na prawosławny krzyż z tabliczką w kształcie tarczy herbowej, z umieszczonym napisem intencyjnym:
Tu spoczywa nieznany żołnierz z gwardii przybocznej cara Aleksandra I. Zmarł 15 marca 1813 r.
Dalej widoczne dwie tablice informacyjne. Na lewej pokazano krzyże, które umieszczano na grobie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Na prawej tablicy opisano historię grobu. Na niej także umieszczono zdjęcia pokazujące strażaków i młodzież szkolną, w trakcie pracy przy odnowie grobu oraz porządkowaniu otoczenia. Kliknij aby powiększyć.

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski podziękował wszystkim osobom i instytucjom, za bezinteresowne zaangażowanie w wykonanie renowacji grobu i jego otoczenia. Zatem nastąpiła skromna, ale piękna, uroczystość religijna z modlitwami za duszę zmarłego, z udziałem ks. Jerzego Szczura (z towarzyszeniem małego chóru, ale brzmiącego jak duży) z cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP w Oleśnicy i ks. Andrzeja Augustyna z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc.


Modlitwy za duszę zmarłego żołnierza.

Uroczystość zakończono zapaleniem świeczek przy grobie [1], [2].

Po drugiej stronie drogi, przy zajeździe, znajduje się kierunkowskaz zachęcających turystów do odwiedzenia zabytkowego grobu, który niedługo będzie liczył 200 lat i przypominał o ważnym zdarzeniu dla historii wojen napoleońskich i Europy - spotkaniu dwóch monarchów: cara Aleksandra I i króla Prus Fryderyka Wilhelma III.

Dodano 29.10.2010 r.
29 listopada 2010 r. odbyło się drugie już nabożeństwo ekumeniczne za duszę nieznanego rosyjskiego żołnierza. Słowo wstępne wygłosił Zastępca Wójta Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski. Tak jak poprzednio modły odprawili ks. Jerzy Szczur z cerkwi p.w. Zaśnięcia NMP w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, zapalili znicze.

Całą uroczystość przygotował inspektor Jerzy Trzciński z UG Oleśnica. Okazuje się, że grób już jest znany osobom, zainteresowanym historią wojen napoleońskich, wspomina się o nim na forach poświęconych turystyce (np. ciekawostki dolnośląskie) i historii. W związku z umieszczaniem w Internecie zawartości rosyjskich archiwów - można oczekiwać, że z czasem pojawi się nazwisko pochowanego żołnierza. Ks. Grzegorz Cebulski powiadomił zebranych, że korzystając z prywatnych znajomości w Moskwie, stara się również o poznanie jego nazwiska. Zapewne uda się do tego doprowadzić wspólnym wysiłkiem osób, zainteresowanych wyjaśnieniem tej zagadki historycznej.


Grób i jego otoczenie nie uległo najmniejszej nawet dewastacji

Turyści, zatrzymujący się w zajeździe po przeciwnej stronie drogi, także odwiedzają grób. Jest to więc trafiony element promocji Gminy i Powiatu Oleśnickiego. Po uroczystości odbyło się krótkie spotkanie, w ramach którego miałem możliwość porozmawiania o innym nagrobku, tym razem niemieckiego antyfaszysty i szlachcica polskiego pochodzenia, którego postać należałoby promować.

Dodano 27.10.2011 r.
W tym dniu odbyło się kolejne (trzecie) nabożeństwo ekumeniczne za duszę nieznanego rosyjskiego żołnierza z 1813 r. Władze gminy i księża przybyli w tym samym składzie. Oprócz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokołowic - pojawiła się młodzież ze szkoły podstawowej Gminy Oleśnica. Prawdopodobnie to spotkanie stanie się corocznym zwyczajem.


Niestety, wcześniej doszło do kradzieży zabytkowego krzyża i dlatego nowy krzyż ufundowany
i wykonany przez mieszkańców Gminy Oleśnica został pobłogosławiony przez obu księży.

Po spotkaniu, jak poprzednio, była okazja porozmawiania z księżmi i Zastępcą Wójta Gminy Oleśnica Krzysztofem Skórzewskim o historii, potrzebie jej przypominania, zachowywania pamiątek i wykorzystywania w promocji poszczególnych wsi. Także o tym, że należy rozwiązać problem pozostałości poniemieckich cmentarzy i stworzyć z resztek płyt nagrobnych Lapidarium, podobnie jak w Bystrem i Dobrem. Myśli o tym, obecny przy rozmowie, sołys wsi Brzezinka - Przemysław Mamrot.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI