Nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości nie nadano pomnikowi na pl. Zwycięstwa,
a podrzędnemu rondu
.
28.08.2020 - 5.09.2020 r.

Na pl. Zwycięstwa miał stanąć pomnik poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości, ale dwukrotnie komisja konkursowa odrzucała projekty. W ostatnim przypadku były to uwagi, które można było uzupełnić. Pomimo tego burmistrz Bronś uznał, że nie będzie kontynuował pomysłu Burmistrza Michała Kołacińskiego i dalej będzie preferował odbywanie rocznic patriotycznych pod poniemieckimi - jak piszą Niemcy - "kradzionymi pomnikami ich wojennej chwały".

Kiedy powstał pierwszy pomysł upamiętnienia w Oleśnicy prof. Mirosława Przyłęckiego Honorowego Obywatela Miasta Oleśnicy

W 2011 r. na grudniowej sesji RM sesji Rady Miasta radny Wiesław Piechówka wniósł interpelację, w której zaproponował nazwanie jednej z nowych ulic, nazwiskiem niedawno zmarłego Honorowego Obywatela Miasta Oleśnicy prof. Mirosława Przyłęckiego.

Kim był dla Oleśnicy? Informacje można znaleźć w wydawnictwie promocyjnym "Oleśnica 98" , do którego wstęp napisał burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. Na stronie 13., w trzech językach, napisano o roli M. Przyłęckiego w ratowaniu zabytków Oleśnicy. Zgodnie z tym tekstem M. Przyłęcki:

  1. Był niezwykłą postacią.
  2. Nie dopuścił do rozbiórki kościoła Św. Trójcy .
  3. Przyczynił się do ocalenia kościołów NMP i św. Jerzego .

Kiedyś ocalił, przyczynił się do ocalenia. Wydał wiele publikacji o Oleśnicy, zamku i zabytkach - rozsławił nasze miasto na Dolnym Śląsku. Z jego opracowań uczyło się wiedzy o mieście wielu samorządowców. Pisał artykuły do Panoramy Oleśnickiej o historii miasta i jego fortyfikacjach - z jego tekstów napływowi mieszkańcy poznawali swoje nowe miejsce życia.

Co powiedział 13 lat później o zmarłym profesorze burmistrza Bronś na interpelację Wiesława Piechówki. Jego zdaniem prof. M. Przyłęcki nic dobrego nie zrobił. Wprost przeciwnie - szkodził, co nie było prawdą. Dlatego m.in. już wcześniej profesor Przyłęcki nie został zaproszony na 750 rocznicę lokowania miasta na prawo średzkie.

Negowanie osiągnięć poprzednich władz Oleśnicy i wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy miasta, zabytków, propagowania kultury i sztuki w mieście stało się celowym działaniem burmistrza Bronsia. Wszyscy mają być zapomniani jak prof. M. Przyłęcki. Burmistrz Bronś zapewne uważa, że tym samym mieszkańcy będą sądzić, że odbudowa miasta to jego zasługa. Nie jest dziwne, że także stara się, aby w przestrzeni miejskiej nie było żadnego śladu po książętach oleśnickich, szczególnie księciu Konradzie I Piaście, czy księciu Karolu II z Podiebradów, po których pozostały w Oleśnicy największe zabytki. Jest to działanie irracjonalne, godne potępienia.

Kiedy powstał drugi pomysł upamiętnienia w Oleśnicy prof. Mirosława Przyłęckiego Honorowego Obywatela Miasta Oleśnicy

19 października 2018 r. Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zaprosiła mieszkańców Oleśnicy na spotkanie z Danielą Przyłęcką - architektem, wdową po profesorze Mirosławie Przyłęckim, autorką świeżo wydanej książki Prof. Dr hab. Mirosław Przyłęcki, architekt - człowiek z pasją, odkrywał, ochraniał, odbudowywał i opisywał zabytki Dolnego Śląska. Rozmowę poprowadził oleśniczanin, architekt Grzegorz Świtoń. Wtedy po dyskusji, w rozmowie z Danielą Przyłęcką, po raz drugi padła propozycja uhonorowania prof. M. Przyłęckiego. Na spotkaniu z D. Przyłęcką był burmistrz Michał Kołaciński. Przypomniał, że 30 października 2015, radni przegłosowali projekt uchwały, by imieniem Krzysztofa Galickiego nazwać rondo u zbiegu ulic 3 Maja, Fryderyka Chopina i Mikołaja Reja w Oleśnicy i że kolejne rondo bez nazwy mogłoby nosić nazwę Rondo Mirosława Przyłęckiego. Niedługo potem, bo na grudniowej sesji RM w 2018 r., radny Michał Kołaciński zgłosił w imieniu klubu Oleśnica Razem, aby imieniem M. Przyłęckiego nazwać rondo przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i J. Kusocińskiego.

Burmistrz Bronś, naturalnie nie poparł tego projektu, gdyż nic, co proponuje Oleśnica Razem, nie może wejść do realizacji. W ten sposób J. Bronś mści się na M. Kołacińskim za przegrane wybory w 2014 r. Powiedział, że oczekuje w tej sprawie na opinię Towarzystwa Przyjaciół Oleśnicy. Niestety burmistrz J. Bronś nie był przyjacielem TPO, które przestało faktycznie działać już za czasów jego rządów, bo zrobił z TPO przysłowiowy "kwiatek do jego kożucha", czyli niepotrzebne mu towarzystwo. Nawet wystąpił z niego przewodnik dolnośląski Kazimierz Bruzdewicz, którego burmistrz Bronś wcześniej ogłosił - wg informacji Panoramy Oleśnickiej - naczelnym historykiem Oleśnicy.

W związku z tym, że TPO nie mogło posłusznie poprzeć sprzeciwu burmistrza Bronsia - uznał, że należy w kontrze nazwać to rondo im. Niepodległości. Zgłosił taką propozycję radny Marek Czarnecki. Jednocześnie to znaczyło, że pomnik 100-lecia odzyskania niepodległości nie powstanie. Potem burmistrz jak i radny M. Czarnecki zapomnieli o swojej propozycji, bo mają gdzieś jakąkolwiek nazwę ronda, które na forach internetowych nosiło miłą burmistrzowi nazwę Ronda Bronsia. Po 1,5 roku przypomniała o tym Panorama Oleśnicka i wtedy szybko przygotowano propozycję nazwania ronda. Na sierpniowej sesji RM radni ugrupowania J. Bronsia przegłosowali, że rondo przyjmie nazwę Ronda Niepodległości (prawie 2 lata po dacie). Naturalnie ci radni nie mieli żadnego pojęcia o prof. Mirosławie Przyłęckim i jego zasług dla Oleśnicy. Nie muszą nic czytać, niczym się nie interesować, bo mają tylko wykonywać polecenia burmistrza. Radna D. Adamczyk-Gajda wręcz powiedziała, że nic nie wiedziała o tym nazwisku i próbowała szukać na stronie "profesora Nienałtowskiego", ale niewiele znalazła, co wskazywałoby o miernym znaczeniu profesora dla Oleśnicy, ponadto stwierdziła, że jakoby niektóre linki na mojej stronie nie otwierały się. Oglądałem tę sesję w Internecie i natychmiast sprawdziłem - wszystkie linki się otwierały. Tylko co z tego - chociażby radna znalazła te linki - głosowałaby jak kazał burmistrz Bronś.

Tak więc rondo o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, od 3 lat uszkodzone, ma najbardziej znaczącą nazwę ogólnopolską i o największym ładunku patriotycznym wśród rond oleśnickich. Prof. M. Przyłęcki Honorowy Obywatel Miasta Oleśnicy nie załuguje na jakiekolwiek wspomnienie w Oleśnicy, bo tak sądzi burmistrz Bronś, pomniejszając bezpodstawnie jego rolę w odbudowie i promocji Oleśnicy.

Co pisałem o prof. Mirosławie Przyłęckim

https://olesnica.org/ZasluzenidlaOlesnicy.htm

https://olesnica.org/MiroslawPrzylecki.htm

https://olesnica.org/bezzasadna_krytyka.htm

Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy po II-giej Wojnie Światowej

Prawie cały rozdział o fortyfikacjach jest oparty na pracach prof. M. Przyłęckiego

Literatura:

Przyłęcka D., Prof. Dr hab. Mirosław Przyłęcki, architekt - człowiek z pasją, odkrywał, ochraniał, odbudowywał i opisywał zabytki Dolnego Śląska, Wrocław 2018.
W tej książce na s. 148-152 znajduje się pełna bibliografia prac profesora. Niżej tylko kilka pozycji z najczęściej cytowanych w literaturze oleśnickiej.

  1. Przyłęcki M., Cykl artykułów w Panoramie Oleśnickiej nr 37, 39, 41, 44, 46 z 1994 r.
  2. Przyłęcki M., Najcenniejsze zabytki Oleśnicy, Zapiski oleśnickie nr 2. 1995
  3. Przyłecki M., Odbudowa i rewaloryzacja Oleśnicy w latach 1955-1980 na tle problemów konserwatorskich zabytkowych miast Dolnego śląska, Warszawa 1985
  4. Przyłęcki M., Zamek w Oleśnicy, Wrocław 1989 (dwa wydania)


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI