Już wiadomo gdzie była brama stajni zamku oleśnickiego
23.03 2009 r.

W okresie podiebradowskim stajnie znajdowały się na pierwszym poziomie piwnic skrzydła wschodniego. Skrzydło to wybudowano w okresie 1585-1586 r. i wtedy pisano, że pierwszą kondygnację piwnic zajmowała stajnia.

Widok na skrzydło wschodnie z okresu 1720-1793 r. Strzałką pokazano wejście do byłej stajni

Przekrój przez poziom piwnic z okresu przed 1891 r., wg. planu Kurta Bimlera. Strzałką pokazano wąskie wejście do stajni, dalej widoczne są schody prowadzące na poziom podłogi stajni

Zastanawiałem się wielokrotnie jak wyprowadzano przez nie konie, gdyż istniejące wejście było wąskie i co najważniejsze - koń musiałby pokonać różnicę poziomów wynoszącą ok. 1,5-2 m., pomiędzy podłogą stajni i poziomem dziedzińca zamku. Ponadto istniał problem usuwania dużej ilości odchodów. W tym celu należałoby użyć kołowego środka transportu, którym odchody można byłoby wywozić poza zamek. Wymagałoby to szerokiego wjazdu. Jednak ze względu na smród - należałoby wykonywać te czynności poza dziedzińcem zamku. Dlatego szukałem innego miejsca, znajdującego się poza dziedzińcem zamku i umożliwijącym wyprowadzanie koni po szerokim podeście, mającym nieduże nachylenie.

Sądziłem, że szerokie wejście, nie przeszkadzające dworowi książęcemu, mogłoby istnieć od strony północnej skrzydła wschodniego. Moje przypuszczenia potwierdziły się, gdy kilka dni temu dotarłem do planu parteru zamku sprzed 1875 r. Pokazano na nim wyjazd od tej właśnie strony. Ze względu na małe wymiary planu - naniosłem wjazd na większy plan K. Bimlera

Na planie pokazano wjazd (podest) do stajni. Drugą strzałką pokazałem drogę koni (poprzez istniejący przed 1891 r. otwór w murze) na dziedziniec zamku

Stajnia istniała do 1662 r., kiedy to Wirtembergowie wybudowali owe stajnie przy obecnym pl. Książąt śląskich. Ale wjazd pokazywano jeszcze na planie sprzed 1875 r. Widocznie służył do wtaczania towarów do magazynu, którym zapewne stała się stajnia. Na planie z 1882 roku już wjazdu nie pokazywano, gdyż dużą część byłej stajni zajmowała stylowa piwiarnia.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI