Syców - stolica wydawnicza powiatu oleśnickiego

W dniu 17 grudnia 2006 w Muzeum Regionalnym w Sycowie odbyło się niezwykłe spotkanie - wystawa "Oni tu byli przed nami ... Sylwetki sycowian XIX i XX w." połączona z prezentacją 6 (sześciu !!!) książek dotyczących reginalizmu sycowskiego. Jest to dla mnie, jako oleśniczanina, powód do wyrażenia szacunku osobom, które doprowadziły do tego i jednocześnie powód do zazdrości. Do zazdrości - gdyż radni mniejszego miasta - nie zlikwidowali muzeum sycowskiego - natomiast ( ... wypikane ...) radni oleśniccy to uczynili. Dzisiaj muzeum oleśnickie spełniałoby podobną kulturotwórczą rolę, jak sycowskie - i może u nas odbywałyby się podobne spotkania przy okazji wydawania kolejnych publikacji. Zazdroszczę też, że w Sycowie pojawił się 17. numer "Zeszytów Historycznych", a w Oleśnicy ukazały się aż ... trzy numery "Zapisków Oleśnickich" na przestrzeni 14 lat.

Jak doszło do wydania tych książek

W styczniu 2006 roku pojawia się w prasie i na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacja o uruchomieniu programu operacyjnego opatrzonego tytułem "Patriotyzm Jutra".

Zainteresowanie programem i możliwością uzyskanie wsparcia finansowego na jego realizacje pojawiło się niemal równocześnie wśród regionalistów skupionych w Towarzystwie św. Marka i w Muzeum Regionalnym.

Do wspólnego działania przystąpiono po wielu spotkaniach, których inicjatorem i "dobrym duchem" była Pani Beata Kempa posłanka PIS na sejm RP. W biurze Poselskim odbyły się pierwsze narady, określono zakres kompetencji, powstał zarys Zespołu Redakcyjnego.

Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymagał przygotowania szeregu dokumentów. Częścią ekonomiczno-finansową zajęło się Centrum Kultury w Sycowie: Beata Kokornaczyk - Gł. Księgowy i Adam Kocjan - p.o. Dyrektora Centrum Kultury.

W skład Zespołu Redakcyjnego weszli:
Aleksandra Holubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica, Stanisław Kozłowski, Iwona Chowańska, Roman Ćwiękała, Jerzy Furmanek, Teresa Sikora, Lidia Gmerek, Jacek Kuropka
i Adam Kocjan. Pracę merytoryczną Zespołu zorganizował Stanisław Kozłowski. Po pierwszych spotkaniach ustalono tytuł programu i dokonano podziału tematów i zadań. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał tytuł: "Wspólnota i przestrzeń, tradycja i ludzie śląsko-wielkopolskiego pogranicza". Projekt ten Ministerstwo zaakceptowało i zapewniło mu wsparcie finansowe.

Dzięki temu powstała możliwość wydania czterech publikacji książkowych (klikąć, aby powiększyć):

"A w Sycowie nowy Króm"
- opr. Roman Ćwiękała
Jan Kowalski "Moja miłość się nie zmienia"
- opr. Stanisław Kozłowski
"Nabożeństwo żałobne zawierające pieśni pogrzebowe za dusze zmarłych wiernych"
- opr. Stanisław Kozłowski
"Jerzy Lanc - nauczyciel"
- opr. Jerzy Furmanek, Stanisław Kozłowski

Z przyznanych środków zrealizowana została także wystawa i książka, poświęcona sześciu wybranym postaciom historycznym z regionu sycowskiego, których życie i dokonania stanowią treść i zawartość przewodnika pod tytułem: Oni tu byli przed nami... Sylwetki sycowian XIX i XX w.

W skład zespołu redakcyjnego publikacji towarzyszącej wystawie weszli:
Lidia Gmerek - nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu,
Teresa Sikora - emerytowana nauczycielka
z Międzyborza,
Jacek Kuropka - nauczyciel Gimnazjum w Bralinie, Adam Kocjan - kierownik Muzeum Regionalnego
w Sycowie oraz członkowie Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie:
Aleksandra i Krzysztof Zielnicowie - etnografowie
i historycy z Wrocławia,
Stanisław Kozłowski - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Działoszy, Iwona Chowańska - nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Sycowie;
Jerzy Furmanek - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu.

Autorzy opisujący w tej książce losy poszczególnych osób:
Aleksandra Hołubecka-Zielnica - "por. Józef Młynarz"
Krzysztof Zielnica - "Ks. Ignacy Kupiec"
Iwona Chowańska - "Ks. Wincenta Ruda"
Jacek Kuropka - "Ks. Michał Przywara"
Lidia Gmerek, Teresa Sikora - "pastor Ignacy Babura"
Roman Ćwiękała - "Józef Kurzawa"

Wydano również "Zeszyt Historyczny" nr 17,
w którym opisano sycowski regionalizm, pojęcie regionalizm i patriotyzm, program operacyjny "Patriotyzm Jutra", wydane książki oraz biogramy uczestników zespołu redakcyjnego.

Książki te mają piękną szatę graficzną, co jest główną zasługą (jak powiedziano na tym spotkaniu) znakomitych umiejętności Danuty Obrębskiej-Kubik (która nie może znaleźć zatrudnienia w Oleśnicy). Pod względem edytorskim nie odbiegają one od poziomu znanych polskich firm wydawniczych. Jest to też zasługa drukarni WIK z Ligoty Wielkiej, która zakupiła nową maszynę wykrawająco-tłoczącą, co umożliwiło wytłoczenie na każdej okładce logo programu "Patriotyzm Jutra". Gwarancją, że książki te nie rozpadną się przy pierwszym czytaniu (zmora wielu wydawnictw zlecających klejenie do nieodpowiedzialnych firm) jest użycie również nowego nabytku tej drukarni - dobrej sklejarki firmy Heidelberg.

Czyli, - w Oleśnicy są fachowi redaktorzy, nieopodal dobra drukarnia, znajdą się i autorzy - czego brakuje, aby Oleśnica dorównała Sycowowi? Chyba tylko sprzyjającej atmosfery i pieniędzy na wyższą kulturę.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości