Marek Nienałtowski
Uzupełnienia i poprawki do książki mojego autorstwa "Wirtembergowie książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach" Oleśnica 2019 r.
12.01.2021 r.

1. Rozwiązana zagadka związana z medalem ślubnym księcia Sylwiusza Fryderyka i księżnej Eleonory Karoliny - strona 50-51 w książce.

Ślub młodej pary odbył się 17 maja 1672 r. Zgodnie z opinią wybitnych znawców numizmatyki Wirtembergów [1] niżej pokazany medal został wybity w 1672 r. przez medaliera J. Neidhardta. Opis medalu znajduje się na tej stronie w dziale Numizmaty - Medale Oleśnickie.


Źródło: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück; Lübke & Wiedemann KG, Leonberg

W inskrypcji zamieszczonej na rewersie - czyli dookoła postaci księżnej Eleonory Karoliny (znanej jako Matka Twardogóry) znajduje się następująca treść:
Eleonora Karolina z Bożej łaski księżna Wirtembergii, Teck i Chatillon, na Śląsku Oleśnicy, hrabina Mömpelgard i Colligny, Pani Heidenheim, Sternberk, Twardogóry i Międzyborza.

W książce wyraziłem opinię o historycznej wątpliwości dotyczącej umieszczenia w inskrypcji nazwy Twardogóra. Wtedy bowiem to miasto nie było jej własnością. Kupiła je 4 lata później - w 1676 r.

Dopiero w tym roku można rozwiązać tę zagadkę. Pani dr Magdalena Karnicka z Muzeum Narodowego we Wrocławiu powiadomiła mnie, że "W najnowszym Roczniku Sztuki Śląskiej (XXVIII-XXIX, 2019/2020) ukazał się artykuł Adama Szczepańca "Norymberczyk w Bierutowie. Johann Neidhardt i jego twórczość medalierska na tle śląskim i europejskim". I tam znalazłem rozwiązanie. Okazało się, że w Archiwum Państowym we Wrocławiu w dziale Księstwo Oleśnickie znajduje się wiele nieznanych informacji na temat J. Neidhardta, które Adam Szczepaniec odnalazł. Dla rozwiązania zagadki najważniejszą z nich jest data objęcia przez Neidhardta funkcji rytownika stempli monet i medali, co nastąpiło dopiero 4 sierpnia 1676 r. Czyli ten medal powstał w 1676-1677 r. i wówczas treść inskrypcji dotycząca daty zakupu Twardogóry nie budzi wątpliwości.

To samo dotyczy medalu ślubnego Chrystiana Ulryka, który również nie wybito w 1672 r. (s. 77), lecz jakoby dopiero w 1680 r. (wtedy żona zmarła). Także medal poświęcony urodzeniu jego pierwszej córki Luizy Elżbiety (s. 86) musiał powstać w/po 1676 r. Również J. Neidhardt nie mógł objąć swojego stanowiska w nowej mennicy w 1674 r. (s. 53), a dwa lata później.

Pojawia się za to wątpliwość, co do celu zakupu Twardogóry. Może jednak księżna Eleonora Karolina zakupiła miasto i okoliczne wsie dla Ojca, który w 1676 r. stracił swoje księstwo Württemberg-Mömpelgard, zajęte przez wojska francuskie.

Literatura

  1. Klein U., Raff A., Die Münzen und Medaillen der Württembergischen Nebenlinien Mömpelgard, Neuenstadt, Oels und Weiltingen, Stuttgart 2013
  2. Szczepaniec A., Norymberczyk w Bierutowie. Johann Neidhardt i jego twórczość medalierska na tle śląskim i europejskim, Rocznik Sztuki Śląskiej (XXVIII-XXIX, 2019/2020)

Dodano 21.01.2021 r.

2. Maksyma Sylwiusza Nimroda - Omnia scire non omnia exsequi! – Alles wissen, nicht alles ahnden! Wiedzieć wszystko, nie wszystko wykonywać!

W książce o Wirtembergach napisałem (s. 25-26) o działaniach księcia związanych ze zbieraniem informacji - chciał wiedziec wszystko, co się dzieje na dworze cesarskim we Wiedniu, na sejmie w Regensburgu, na sejmie prowincji śląskiej - miał tam swoich informatorów. Może to wynika ze stosowanej maksymy?


Od autora • Lokacja miastaOleśnica piastowskaOleśnica PodiebradówOleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r.Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstwDrukarnie NumizmatyKsiążęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla OleśnicyArtyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje • BibliografiaLinkiZauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA BEZ PRZEWODNIKA....
NOWOŚCI