Marek Nienałtowski
Wydatki księstwa oleśnickiego w końcowym okresie wojny 30-letniej (wg Jerzego Maronia)

Zmieniła się wysokość i struktura świadczeń księstwa oleśnickiego. W 1629 roku wojsko pochłonęło zaledwie 3745 talarów (na 14 756 talarów przychodu). W tym aż 2208 talarów wyniósł zapłacony dług za kwaterunek żołnierzy; za resztę kupiono owies dla koni armii cesarskiej. W kolejnym roku z 29 254 talarów na wojsko nie przeznaczono nawet jednego.

W 1631 roku ta sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Z zebranych 20 492 talarów - 11 167 dostarczono do Generalnego Urzędu Podatkowego, a tylko 317 talarów kosztowało żyto dla wojska.

Następne lata przyniosły prawdziwy skok w wydatkach księstwa. W 1632 roku jednostki cesarskie kosztowały 135 876 talarów, co stanowiło niemal całość przychodu (136 768 talarów). Największą sumę pochłonął regiment elektorski płk Hansa Friedricha Rótteritza: aż 63 010 talarów. Ponadto na terenie księstwa kwaterowały dwa regimenty cesarskie: płk Petera Losy i płk Enriąue de Paradisa. Łączny koszt ich utrzymania wyniósł 70 956 talarów, w tym samo zakwaterowanie 16 667 talarów. Ponadto 1977 talarów wypłacono komisarzowi wojskowemu Samuelowi Schneiderowi.

Równie wysoki koszt opłacania żołnierzy na miejscu utrzymał się w latach następnych. W 1633 roku na 88 144 talary dochodów księstwa 64 628 wypłacono regimentom: brandenburskiemu Burgsdorffa (20 485 talarów) i saskiemu płk. Moritza Augusta von Dehna (23 094 talary). Mniej otrzymał szwedzki płk Duwall (5631 talarów). Ponadto z kasy księstwa na zaopatrzenie wojska wypłacono 9751 talarów. Pozostałe wydatki nie przekraczały 1 tys. talarów.

W 1634 roku zebrano 80 838 talarów i wszystkie je wydano na potrzeby wojska. Jednostki cesarskie kosztowały 64 641 talarów, a najwięcej regiment Junga (19 104 talary) oraz kawalerzyści don Felixa de Zuniga (13 942 talary). Ponadto żołnierzom płk. Christiana Iłowa wypłacono 10 294, jeźdźcom Jarockiego 3117 talarów, ppłk. Peterowi Forgach de Ghymes w zamku oleśnickim 2052 talary. Szwedzi i Sasi kosztowali księstwo 16 297 talarów.

W następnym roku dochody (80 152 talary) były na podobnym poziomie. Tak jak w roku poprzednim niemal wszystkie pieniądze przeznaczono na wojsko. Jedynie 424 talary wpłacono do kasy księstwa. Najwięcej kosztowało utrzymanie żołnierzy saskich (55 305 talarów), w tym załogi w Bierutowie pod dowództwem Hansa Fabiana von Ponickaua (6787 talarów). Pozostałe wydatki to zaopatrzenie i utrzymanie żołnierzy ppłk. Diego de Villalobosa (11 388 talarów), kompanii jazdy rtm. Sadowskiego (3426 talarów) i podwładnych don Felixa Zuniga (2268 talarów). Dodatkowe koszty zakwaterowania żołnierzy, bez rozróżnienia formacji, wyniosły 4379 talarów.

Zastój w działaniach wojennych na Śląsku w roku następnym zaowocował gwałtownym spadkiem wydatków na ten cel. Wydano wówczas jedynie 6269 talarów, przy czym lwią część stanowiły koszty zaopatrzenia (4722 talary). Kiedy w listopadzie 1639 roku na terenie księstwa rozłożono regiment płk. Petera Warloffskiego, trzymiesięczny koszt jego pobytu wyniósł 12 708 talarów.

Maroń J. Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław. 2000


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI