Zagadka związana z przybudówką łącznika kościoła z zamkiem oleśnickim

Już wcześniej pisałem o zagadkowej komórce dobudowanej do łącznika kościoła z zamkiem oleśnickim. Prawdopodobnie powstała ok. 1905-1916 r., ale sądziłem, że rozebrano ją jeszcze w latach 30. XX w.


Fot. 1. Widoczna przybudówka dostawiona do łącznika kościoła z zamkiem. Na pierwszym planie płot
otaczający teren zamku. Za nim znajduje się fosa, która przy końcu XIX w. mogła mieć jeszcze
głębokość kilku metrów. Z tej strony nie było wejścia do zamku. fotografia wykonana po 1905 r.

Na poniższym fragmencie widokówki z ok. 1970 -1975 r. widać, że ta przybudówki już nie istnieje. Nie wiadomo kiedy ją rozebrano, ale pozostał po niej znaczący ślad na murze łącznika


Fot. 2. Po przybudówce, a może po dwóch, pozostał ślad na murze łącznika. Nie widać trzeciego prześwitu w łączniku,
nie widać wejścia do komórki znajdującej się wewnątrz łącznika. Nie wiadomo, czy wybudowano całą ścianę
z tyłu przybudówki, a może raczej zamurowano prześwit. Widać, że ten stan zainteresował mężczyznę, robiącego zdjęcia


fot. 3. Kiedy przebito ponownie trzeci prześwit i wykonano wejście do komórki, zwanej rowerownią?


Fot. 4. Trzy prześwity i stare zamurowane wejście do obecnej rowerowni

Powstają pytania, na które może odpowiedzieć ktoś z mieszkańców Oleśnicy, pamiętających ten teren z lat 1950-1975

 1. Czy ta przybudówka stała jeszcze po wojnie?
 2. Jak długo trwała sytuacja pokazująca ślady po niej na powojennej widokówce?
 3. Kiedy ponownie odtworzono trzeci prześwit?
 4. Kiedy powstało aktualne wejście do komórki?

Dodano 16.01.2016
Na widokówce datowanej na 1907 r. widoczny jest zarys zamurowanego prześwitu?


Fot. 5. Widoczne ślady jakiegoś parabolicznego otworu w łączniku. Może zamurowanego (kliknąć, aby powiększyć)?
Ten otwór jest zbyt blisko murów pałacu, może to być błąd wynikający z fotografowania,
a może jest to ślad po czwartym, najmniejszym prześwicie, który został zamurowany i wykonano w nim komórkę?
Widoczne deski z prawej (na pierwszym planie), to płot ogradzający plac odbudowy kościoła po katastrofie z 1905 r.

Wnioski

 1. Być może, że trzeci prześwit został zamurowany (jedynie na grubość 1.-2. cegły) po 1906-1916 r., aby uniemożliwić wejście od tyłu do przybudówki.
 2. Może wcześniej istniał 4. prześwit, który został zamurowany w celu wykonania w nim komórki.
 3. Zapewne uzyskamy odpowiedź na te pytania po pojawieniu się zdjęcia łącznika z lat 1885-1890.

Dodano 27.02.2016
Nie widać trzeciego prześwitu!!!

 


Fot. 6. Widoczny trzeci prześwit obecnie


Fot. 7. Z lewej widać pierwszy prześwit związany z drogą, drugi z fosą, trzeciego nie widać. Był zamurowany.
Widoczna dwukrotnie krótsza przybudówka, z oknem na poddaszu. Obok niej jakaś tymczasowa
murowana budowla lub stos cegieł przykrytych deskami. Fotografia wykonana po 1905 r.

Wniosek wynikający z powyższej fotografii:

 1. Można sądzić, że fotografia 7. była wykonana najwcześniej, czyli trzeci prześwit był zamurowany bez związku z przybudówką. Najpewniej zamurowano go na szerokość 1.-2. cegieł, gdyż od strony głównego wejścia do zamku był widoczny. W niektórych latach był zasłonięty bluszczem.
 2. Z czasem krótką przybudówkę rozbudowano do stanu pokazanego na Fot. 1.
 3. Na Fot. 2 widać ślady istnienie węższej i dłuższej przybudówki. Czyżby to znaczyło, że prześwit jednak odkuto po roku 1945?
 4. Zapewne kolejne widokówki będą przybliżać rozwiązanie tej zagadki.

Dodano 01.03.2016 r.


Widać, że 3. prześwit jest zamurowany od drugiej strony. Fotografia wykonana po 1905 r.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli
Opisy wybranych miejscowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI