Zagadkowa budowla zamkowa

Podczas sondażowych badań archeologiczno- architektonicznych wykonywanych na terenie podzamcza Oleśnickiego w 2005 , przez pracownię Edwarda Drużyłowskiego odkryto ślady wielu interesujących budowli. Większość z nich została zidentyfikowana jako przypory. Natomiast te znajdujące się w środkowej części skrzydła południowego nie zostały zidentyfikowane. Miejsce ich odkrycia pokazano strzałkami na poniższym zdjęciu. Jak widać znajdują się one przy nieużywanym wejściu do zamku, które zostało wykonane w czasach Wirtembergów. Nie jest wykluczone, że wejście istniało już wcześniej (za Podiebradów) w postaci furty.


Strzałkami pokazano miejsca wykopów.

Poniżej pokazano odkopano ślady tajemniczej budowli. Nie kopano dalej i głębiej, gdyż to nie wchodziło w zakres prac zleconych przez UM Oleśnicy. Wstępnie uznano, że jest to przypora muru z dobudowaną ścianą ceglaną, której część jest wsparta na fundamencie filarowo-łękowym.

Odkryta część muru
Fundament filarowo-łękowy, a może okno lub wejście.

Obecnie można sądzić, że jest to pozostałość budowli obronnej, która została zlikwidowana przed 1730 roku, a była już pokazywana na rysunkach w 1620 r. Prawdopodobnie mogła powstać podczas wykonywania bastionów zamkowych przypuszczalnie w latach 1603-1610, albo po wybudowaniu skrzydła południowego w 1608 r.

Najdokładniej budowla ta widoczna jest na rysunku M. Meriana z ok. 1648 r.

Budowla, której mury znaleziono, jest prawdopodobnie pokazana na powyższym rysunku jako 1. Na rysunku Meriana ma ona małe okna lub otwory (może strzelnicze?). Na rysunku wcześniejszym otwory te są podłużne (Meisner 1620). Jak widać, budowla ta znajduje się na przedłużeniu klatki schodowej, łaczącej skrzydło południowe z wschodnim - oznaczone numerem 2. Dalej pokazane jest skrzydło wschodnie - 3.

Budowla ta może być wymiarowo określona na podstawie planów zamku. Jedno jest pewne, że musiała być wąska. Jakie mogła mieć przeznaczenie? Obrona zamku we współpracy z bastionami? Obrona wejścia do klatki schodowej?

Może więcej informacji o tej budowli i dawnej prostokątnej klatce schodowej (używanej do ok 1900 r.) uda się uzyskać po przeprowadzeniu badań archeologiczno - architektonicznych. Ranga i historia zamku oleśnickiego zasługuje na wykonanie takich badań.

Literatura
Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne niezbędne do realizacji projektu zagospodarowania terenu podzamcza w Oleśnicy (VI-VII 2005). Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska. Wyk. Edward Drużyłowski, Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz, Marek Nienałtowski. Wrocław 2005.


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI