Samosiejki doprowadzają do niszczenia zamku oleśnickiego

Radny Wiesław Piechówka trzykrotnie składał interpelacje w sprawie drzew okalających zabytki. Pierwsze dwie interpelacje pisemne opisano. Załatwiono je częściowo. Trzecią interpelację radny złożył ustnie i dotyczyła drzew-samosiejek okalających zamek oleśnicki. Drzewa te zasłaniają zamek, szczególnie tzw. Pałac Wdów będący najpiękniejszą budowlą renesansową w Oleśnicy. Zasłanianie takiego obiektu nie ma nic wspólnego z promocją miasta, a jest wręcz antypromocją. Radny w ustnej interpelacji proponował przerzedzenie tych drzew. Spotkało się to z pozytywną reakacją władz Oleśnicy i radnych.

To widzi turysta chcący sfotografować najpiękniejszy budynek w Oleśnicy.
Jako anegdotę opowiada W. Piechówka, że w tym miejscu turyści niemieccy pytali go gdzie jest zamek.
Taki widok oglądali przed 1905 r. mieszkańcy i turyści (chociaż był to okres remontu). Czy podobny widok zobaczy kiedyś polski mieszkaniec Oleśnicy lub turysta?


Drzewa rosnące przy murze oporowym nie tylko zasłaniają widok,
ale mogą nadwyrężyć konstrukcję muru

W związku z tym radny W. Piechówka rozpoczął działania zmierzające do zrealizowania tego zamiaru. Sprawy nabrały tempa, gdy włączył się do tego Powiatowy Wydział Środowiska i Rolnictwa. Kiedy dwaj inspektorzy przystąpili do pracy, okazało się, że te drzewa-samosiejki nie tylko wpływają negatywnie na promocję miasta, ale doprowadziły już do nadwyrężenia konstrukcji fosy, łącznika pałac-kościół, zagrażają zamkowi. Dalsze ich rozrastanie się, może spowodować kolejne dewastacje.

Inspektorzy Dariusz Chrzanowski i Marcin Domal w trakcie pomiarów oraz oceny wpływu drzew na otaczające budowle.Towarzyszył im przedstawiciel zamku Andrzej Dropiewski. Fot. W. Piechówka

Jak się okazało, opinie inspektorów były zatrważające. Jako przykład niech posłuży wpływ pojedynczego drzewa na łącznik pałac-kościół.


Pokazane drzewo wpływa negatywnie na konstrukcje łącznika i jego dachu

Korzenie pokazanego drzewa doprowadziły do pęknięć w solidnej murowanej konstrukcji łącznika, a gałęzie, leżąc na dachu (uderzając w niego pod wpływem wiatru), powodują niszczenie dachówek i w końcu, może uszkodzenie dachu.

Także bardzo negatywny wpływ mają drzewa rosnące na stoku fosy po stronie zamku. Ich korzenie spulchniają ziemię i mogą spowodować obsuwanie się murów zamku w kierunku fosy. Brak przeciwdziałania temu zjawisku, może w końcowym rezultacie doprowadzić do konieczności wykonania bardzo kosztownych konstrukcji oporowych.

Ostatecznie z badań drzew, okazało się, że wymagane będzie wycięcie, wg wstępnej oceny inspektorów, ok. 80 drzew-samosiejek, mających także szkodliwy wpływ na najcenniejszy zabytek naszego miasta. Część drzew znajdujących się na terenie prawdopodobnie będzie poddana redukcji korony (formowanie).

Mamy do wyboru pozwolić rosnąć przypadkowym drzewom, czy ściąć je i tym samym ratować zabytki przed zniszczeniem i wydaniem niebotycznych pieniędzy na późniejszy remont zabezpieczający. Aspekt ekonomiczny powinien także być brany pod uwagę, gdyż drzewa można dosadzić kilkanaście metrów dalej. Milionowe wydatki na naprawę murów znacznie wolniej wyrastają w budżecie. Decyzję o ewentualnym wycięciu drzew może podjąć Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Sądzić należy, że uwzględni fachową opinię inspektorów PWŚiR z Oleśnicy.


Drzewa szkodzące bezpośrednio lub pośrednio murom zamku będą musiały być wycięte

Racjonalne wycięcie drzew odsłoni także zabytek i pozwoli radować wzrok jego pięknem, ściągnie turystów, którzy mogą wpłynąć na zwiększenie budżetu miasta.

Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Ciekawostki (ponad 400 tematów)
Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku
Renowacje zabytków Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy
Autorzy Rysowali Oleśnicę Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy
Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels Wydawnictwa oleśnickie Recenzje
Bibliografia Linki Podziękowania Zauważyli nas
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Interpelacje radnych Odeszli
Nowości
Szukam sponsora do wydania książki o zamku oleśnickim