Pożar zabytkowego bloku koszarowego w Oleśnicy
28.04.2013 r.

W 1872 roku rozpoczęto budowę koszar dla 8. Regimentu Dragonów przy ul. Lwowskiej. W 1902 r. rozpoczęto budowę kompleksu koszar dla Regimentu Dragonów przy u. Wojska Polskiego. Obejmował on budynek dowódcy, budynek sztabowy, koszarowiec 4. eskadronu (objęty 1.10.1903 r.) i koszarowiec 1. eskadronu (przeniesiony z ul. Lwowskiej). Koszary miały powierzchnię 5,9 ha. Do nich w 1905 r. przeniesiono 5. eskadron z Namysłowa (dalej 3. eskadron stacjonował w Bierutowie, a 2. w Kluczborku).
Budowa obu budynków była finansowano przez miasto. Projektantem ich był znany niemiecki architekt August Menken.

 


Z lewej blok koszarowy, w którym mieścił się od 1902 r. sztab 8. Regimentu Dragonów.
Wycinek z widokówki stanowiącej własność J. K.


Plan koszar z okresu po 1905 r., gdy nastąpiła dalsza rozbudowa koszar.
Czerwonymi strzałkami pokazano spalone budynki koszarowe po opuszczeniu ich przez Wojsko Polskie.
1- budynek stołówki, 2 - budynek sztabu. Fragment z planu Pharusa z 1927 r.


Pozostałości po spalonej stołówce


Były budynek sztabu, potem WKU po spaleniu dachu. Czy w takiej postaci już pozostanie?
Czy podzieli los stołówki i ulegnie całkowitemu zawaleniu?

Koszary i oba pokazane na planie budynki były opuszczone po roku 1989, gdy rozformowano stacjonującą tam od 1972 r. jednostkę wojskową 3604. Pierwszy z budynków uległ spaleniu kilka lat wcześniej. Dzisiaj (28 kwietnia 2013 r.) spalił się dach w drugim. Został zapewne nieumyślnie (celowo?) podpalony. Jest to typowy przykład dbałości o zabytki w Oleśnicy. O potrzebie zabezpieczenia tego budynku przed zniszczeniem - Krzysztof Kowalski pisał wielokrotnie na forum witryny mojaolesnica.pl. Stało się to, co przepowiadał i co było oczywiste dla innych. Oprócz tych, którym leży na sercu dobro zabytków oleśnickich - innym będzie to obojętne, zapewne niektórzy będą ze spalenia zadowoleni. W Oleśnicy istnieje atmosfera sprzyjająca rozbieraniu starych budynków. Który następny spali się, który rozbiorą? Wiadomo, że bardziej opłacalne jest wybudowanie na jego miejscu nowego - "wspaniałego dzieła współczesnej architektury".

Więcej o zdarzeniu - http://mojaolesnica.pl/article.php?id=8264

Więcej o koszarach i wojsku http://www.olesnica.nienaltowski.net/Wojsko_w_Olesnicy.htm

Spalony budynek stołówki http://mojaolesnica.pl/article.php?id=1998


Od autora Lokacja miasta Oleśnica piastowska Oleśnica Podiebradów Oleśnica Wirtembergów
Oleśnica za Welfów
Oleśnica po 1885 r. Zamek oleśnicki Kościół zamkowy Pomniki Inne zabytki
Fortyfikacje Herb Oleśnicy Herby księstw Drukarnie Numizmaty Książęce krypty
Kary - pręgierz i szubienica Wojsko w Oleśnicy Walki w 1945 roku Renowacje zabytków
Biografie znanych osób Zasłużeni dla Oleśnicy Artyści oleśniccy Autorzy Rysowali Oleśnicę
Fotograficy Wspomnienia osadników Mapy Co pod ziemią? Landsmannschaft Oels
Wydawnictwa oleśnickie Recenzje Bibliografia Linki Zauważyli nas Interpelacje radnych
Alte Postkarten - widokówki Fotografie miastaRysunki Odeszli Opisy wybranych miejscowości
CIEKAWOSTKI ZWIEDZANIE MIASTA Z LAPTOPEM, TABLETEM ....
NOWOŚCI